Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję październikową 2023

  1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu /druk nr 1138, 1138A/

 

  1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży 1/6 udziału prawa własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta /druk nr 1139, 1139A/
  2. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie podatków i opłat /druk nr 1141/
  3. Informacja o pracy Prezydenta we wrzesniu /druk 1142/
  4. Informacja o oswiadczeniach /druk 1140/
  5. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024 /druk nr 1143, 1143A/
  6.  Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę 656/LXXVI/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 września 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” /druk nr 1144, 1144A/

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 12 paź 2023 10:56
  • Data opublikowania: czwartek, 12 paź 2023 11:09
  • Data edycji: wtorek, 17 paź 2023 08:28