Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na obrady LXXVII sesji Rady

Uprzejmie informuję, że dnia 25 października 2023 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad LXXVI sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu wrześniu 2023 r. /druk nr 1142/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 – 2037 /druk nr 1147, 1147A/,

 

b)    w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2023 /druk nr 1148, 1148A/.

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży/druk nr 1146, 1146A/

b)    w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Łomży na 2024 rok /druk nr 1146, 1146B/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a) w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2024 rok /druk nr 1141, 1141A/,

 

b)w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2024 rok /druk nr 1141, 1141B/,

 

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok /druk nr 1141, 1141C/,.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu /druk nr 1138, 1138A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży 1/6 udziału prawa własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta /druk nr 1139, 1139A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024 /druk nr 1143, 1143A/

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę 656/LXXVI/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 września 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” /druk nr 1144, 1144A/

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców miasta Łomża /druk nr 1145, 1145A/

 12. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok2022 /druk nr 1140, 1140/1, 1140/2, 1140/3, 1140/4/

 13. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 14. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad LXXVI sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                          

 

 

                                                                                   

                                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                   Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 17 paź 2023 14:37
 • Data opublikowania: wtorek, 17 paź 2023 14:44
 • Data edycji: wtorek, 17 paź 2023 14:51
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej