Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

Od 2 do 22 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. Strategia ZIT została opracowana dla Partnerstwa: Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Łomży, w skład którego wchodzą Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Nowogród, Gmina Piątnica tworzące Związek ZIT na mocy porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 23 grudnia 2022 r. Dokument przedstawia cele strategiczne, kierunki działań oraz przedsięwzięcia. Każde z nich stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w ramach przeprowadzonego procesu diagnostycznego problemy stanowiące wyzwania rozwojowe MOF Miasta Łomży.

W konsultacjach społecznych udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Miasta Łomży.

Harmonogram procesu konsultacji:

Akcja informacyjna: 19 październik 2023 r. – 1 listopad 2023 r.

Konsultacje społeczne: 2 listopad 2023 r. – 22 listopad 2023 r. :

- pisemne zgłaszanie uwag do projektu Strategii;
- otwarte spotkanie konsultacyjne z udziałem mieszkańców w terminie: 8 listopad 2023 r. w godz. 15:00-17:00.

Raport z konsultacji społecznych: do 29 listopada 2023r.

Ogłoszenie o konsultacjach opublikowane zostało na stronie internetowej: www.lomza.pl (załączniki pod artykułem), w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14.

Odpowiedzialnym za nadzór nad opracowaniem projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży jest Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

z up. Prezydenta Miasta
Andrzej Zdzisław Garlicki
Zastępca Prezydenta Miasta

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 23 paź 2023 12:05
  • Data opublikowania: poniedziałek, 23 paź 2023 12:19
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta - Andrzej Zdzisław Garlicki - Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 504 razy