Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję listopadową 2023

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu październiku 2023 r. /druk nr 1151/

 

 1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028   /druk nr 1152, 1152A/
 2. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Łomża w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” na lata 2024-2028”   /druk nr 1153, 1153A/
 3. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 595/LXIX/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 marca 2023 r. zmienionej Uchwałą Nr 658/LXXVI/23 z dnia 27 września 2923 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku /druk nr 1154, 1154A/
 4. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2024 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /druk nr 1158, 1158A/
 5. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy /druk nr 1159, 1159A/
 6. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw rondom /druk nr 1160, 1160A/
 7. Informacja o realizacji uchwał /druk nr 1150/
 8. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Łomża na lata 2011-2026 z perspektywą do 2030, za lata 2021-2022 /druk nr 1157/.
 9. Informacja o przygotowaniach firm komunalnych do sezonu zimowego /druk nr 1161/
 10. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży, w rejonie skrzyżowania ulic Świerkowej i Browarnej /druk nr 1162, 1162A/
 11. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łomża na lata 2023 – 2030” /druk nr 1163, 1163A/
 12. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /druk nr 1165, 1165A/
 13. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 233/XXVIII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalki i Aktora w Łomży /druk nr 1164, 1164A/
 14. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców /druk nr 1167, 1167A/
 15. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 132/XVIII/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania gminnego jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka /druk nr 1168, 1168A/
 • Data powstania: Data powstania: piątek, 17 lis 2023 11:09
 • Data opublikowania: piątek, 17 lis 2023 11:17
 • Data edycji: piątek, 17 lis 2023 14:56