Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na obrady LXXIX sesji Rady

Uprzejmie informuję, że dnia 13 grudnia 2023 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad LXXIX sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu listopadzie 2022 r.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Łomża a Gminą Łomża w sprawie powierzenia części zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

 1. Pierwsze czytanie budżetu na rok 2024 /druk nr 1155, 1156/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 - 2037

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2023.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łomża na rok 2024.

 

 1. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 

 1. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

                                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                  Wiesław Tadeusz Grzymała

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 5 gru 2023 13:17
 • Data opublikowania: wtorek, 5 gru 2023 13:21
 • Data edycji: czwartek, 7 gru 2023 11:00
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej