Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na obrady LXXX sesji Rady

Uprzejmie informuję, że dnia 28 grudnia 2023 roku /czwartek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad LXXX sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie Protokołu Nr LXXVIII/23 z obrad LXXVIII sesji.

 

 1. Drugie czytanie budżetu, podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2024 - 2039

 

b)  w sprawie budżetu miasta Łomża na 2024 rok.

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 - 2037

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2023.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2024 rok/druk nr 1175, 1175A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łomży /druk nr 1177, 1177A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników /druk nr 1178, 1178A/

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 563/LX/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powołania Łomżyńskiej Rady Seniorów /druk nr 1181, 1181A/

 10. Raport o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023, w tym informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych w łomżyńskich szkołach i działaniach dyrektorów w celu podnoszenia wyników kształcenia./druk nr 1182/

 11. Informacja o realizacji budżetu obywatelskiego za 2023 rok /druk nr 1179/

 

 

 12. Informacja o:

- działalności Łomżyńskiej Rady Seniorów

- działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej,

- działalności Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością

- działalności Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego /druk nr 1180/

 13. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 14. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad LXXVIII sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

 

                                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                            Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                  Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 19 gru 2023 13:43
 • Data opublikowania: wtorek, 19 gru 2023 13:48
 • Data edycji: środa, 27 gru 2023 13:05
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej