Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na obrady LXXXI sesji Rady

Uprzejmie informuję, że dnia 16 stycznia 2024 roku /wtorek/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad LXXXI sesji Rady Miejskiej Łomży.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad LXXIX i LXXX sesji Rady Miejskiej Łomży.
 3. Informacja Prezydenta o pracy w miesiącu grudniu 2023 roku.
 4. Podjęcie uchwał:

 

a)     w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2024 – 2039 wraz z prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2039 /druk nr 1156, 1156/1, 1156/2, 1156/3, 1156A z autopoprawką/

 

b)  w sprawie budżetu miasta Łomża na rok 2024 /druk nr 1155, 1155/1, 1155/2, 1155/3, 1155B/

 

 1. Przyjęcie Planu Pracy Rady na 2024 rok /druk nr 1186/

 

 1. Złożenie informacji o pracy w 2023 roku przez Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących merytorycznych Komisji /druk nr 1187, 1187/1, 1187/2/

 

 1. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 

 1. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokoły z obrad LXXIX i LXXX sesji są do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                       Wiesław Tadeusz Grzymała

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 8 sty 2024 13:30
 • Data opublikowania: poniedziałek, 8 sty 2024 13:35
 • Data edycji: wtorek, 16 sty 2024 11:25
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej