Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję lutową 2024

 1. Informacja Prezydenta o pracy w miesiącu styczniu 2024 roku /druk nr 1194
 2. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji współpracy w ramach ZIT oraz określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, służących realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /druk na 1189, 1189A/
 3. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Łomży /druk nr 1190, 1190A/
 4. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej /druk nr 1196, 1196A/
 5. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża /druk nr 1197, 1197A/
 6. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łomży na kadencję 2024-2027 /druk nr 1195, 1195A/
 7. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łomży/druk nr 1191A/
 8. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Łomży/druk nr 1192A/
 9. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kwartale 2023 r. /druk nr 1193/
 10. wniosek o podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 /druk nr 1198, 1198A/
 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 lut 2024 08:21
 • Data opublikowania: wtorek, 20 lut 2024 08:28
 • Data edycji: wtorek, 20 lut 2024 11:52
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej