Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na obrady LXXXII sesji Rady

Uprzejmie informuję, że dnia 28 lutego 2024 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad LXXXII sesji Rady Miejskiej Łomży.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LXXXI sesji Rady Miejskiej Łomży.
 3. Informacja Prezydenta o pracy w miesiącu styczniu 2024 roku /druk nr 1194/
 4. Podjęcie uchwał:

 

a)     w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2024 – 2039,

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2024.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji współpracy w ramach ZIT oraz określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, służących realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /druk na 1189, 1189A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Łomży /druk nr 1190, 1190A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej /druk nr 1196, 1196A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 /druk nr 1198, 1198A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża /druk nr 1197, 1197A/

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łomży na kadencję 2024-2027 /druk nr 1195, 1195A/- wiodący Zespól ds. Opiniowania Kandydatów na Ławników

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łomży/druk nr 1191A/

 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Łomży/druk nr 1192A/

 13. Przyjęcie Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kwartale 2023 r. /druk nr 1193/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

 14. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 15. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad LXXXI sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                       Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 lut 2024 13:40
 • Data opublikowania: wtorek, 20 lut 2024 13:51
 • Data edycji: środa, 21 lut 2024 08:17
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej