Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na obrady LXXXIII sesji Rady

Uprzejmie informuję, że dnia 20 marca 2024 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad LXXXIII sesji Rady Miejskiej Łomży.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LXXXII sesji Rady Miejskiej Łomży.
 3. Informacja Prezydenta o pracy w miesiącu lutym 2024 roku.
 4. Informacja o stanie sanitarnym miasta /druk 1213/
 5. Ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią” w Łomży za 2023 r. /druk nr 1209/

 

 1. Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2023 rok. /druk nr 1203/

 

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2023 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 r. /druk nr 1204/

 

 1. Ocena realizacji Programu Wspierania Rodziny za 2023 rok oraz przewidywane potrzeby związane z realizacją zadań /druk nr 1205/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 roku /druk nr 1206, 1206A/

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób doznających Przemocy domowej w mieście Łomża na lata 2024 – 2030” /druk nr 1212, 1212A/

 11. Podjęcie uchwał:

 

a)     w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2024 – 2039 /druk 1215, 1215A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2024./ druk nr 1216, 1216A/

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej /druk nr 1214, 1214A/

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża na 2024 rok /druk nr 1208, 1208A/

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie Miasta Łomży /druk nr 1207, 1207A/.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie porozumienia miedzy miastem Łomża, a miastem Białystok dotyczącego powierzenia Miastu Białystok zadania publicznego w zakresie organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w punkcie katechetycznym /druk nr 1210, 1210A/

 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży /druk nr 1211, 1211A/

 17. Ocena realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień za 2023 rok /druk nr 1202/

 18. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 19. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad LXXXII sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                       Wiesław Tadeusz Grzymała

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 12 mar 2024 14:42
 • Data opublikowania: wtorek, 12 mar 2024 14:52
 • Data edycji: czwartek, 14 mar 2024 10:28
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej