Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję

Uprzejmie informuję, że dnia 28 maja 2003 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.
Proponowany porządek obrad:

1.
Przyjęcie porządku dziennego.

2.
Przyjęcie protokołu z obrad XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

3.
Składanie interpelacji i zapytań.

4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok /druk nr 76,76A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

5.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 196/XXXIV/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11 października 2000 roku w sprawie racjonalizacji gospodarki finansowej w zarządzaniu komunalnym zasobem mieszkaniowym Miasta Łomży /druk nr 69, 69A/ - Komisja Finansów i Skarbu Miasta

6.
Podjęcie uchwał:

a) w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 5 w Łomży /druk nr 78,78A/,

b) zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów /druk nr 78,78B/,

c) Zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Publicznych Gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów /druk nr 78, 78C/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury.

7.
Podjęcie uchwały w sprawie harmonogramu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w osiedlach /druk nr 79, 79A/.

8.
Przyjęcie informacji o realizacji uchwał podjętych w I kwartale 2003 roku /druk nr 77/ wiodąca Komisja Rewizyjna

9.
Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

10.
Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

11.
Sprawy różne.

Nadmieniam, że protokół z obrad XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczy
Rady Miejskiej Łomży
Jan Jarota
  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 maj 2003 11:35
  • Data opublikowania: wtorek, 20 maj 2003 11:44
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 cze 2003 15:03