Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Wojska Polskiego 25 18-400 Łomża
tel: 086-216- 64- 56
fax to mail: wydzial.pzon@um.lomza.pl
 
Mariola Jabłonowska - Przewodnicząca
Daria Dąbrowska - Sekretarz
Małgorzata Dubowik - Doradca zawodowy
Agnieszka Gałązka - Główny specjalista
Żaneta Strękowska - Inspektor
Marcin Turkowski - Inspektor
Katarzyna Zalewska - Podinspektor  (umowa na zastępstwo)
 
Członkami Zespołu są:
  • Przewodniczący
  • Sekretarz
  • Lekarze
  • Psycholodzy
  • Pedagog
  • Doradcy zawodowi
  • Pracownicy socjalni
 

§ 54 regulaminu Organizacyjnego UM

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

1. Do zadań PZON należy realizowanie zadań w zakresie:

1) wydawania orzeczeń o niepełnosprawności,

2) wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,

3) wydawania orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,

4) wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej,

5) sporządzanie okresowych informacji o liczbie i rodzajach wydanych orzeczeń,

6) udzielanie podmiotom zainteresowanym informacji o zasadach i trybie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

7) obsługa programu EKSMOoN,

8) wydawanie kart parkingowych.

 
Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 25,
e-mail: wydzial.pzon@um.lomza.pl,   reprezentowanym przez Przewodniczącą PZON 
 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych  PZON 
e-mail: a.kondraciuk@um.lomza.pl tel. 86 215 67 33
 
  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 12 sty 2006 01:02
  • Data opublikowania: czwartek, 12 sty 2006 01:16
  • Data edycji: piątek, 6 lip 2007 14:25