Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego za I kwartał 2008 r.

Wyszczególnienie

Plan po zmianachna 31.03.08 Wykonanie na 31.03.08
1  Dotacje otrzymane do  budżetu   Miasta Łomża z innych powiatów      894.074,00  198.830,50

a.

z  tytułu  utrzymania  dzieci   z  innych   powiatów   w  rodzinach   zastępczych 

        na  terenie  miasta  Łomża

  
 

     323.352,00

 

74.646,55

b.

z  tytułu     utrzymania   dzieci  z innych  powiatów   przebywających  w  Zespole Opiekuńczo  Wychowawczym 

 

     518.270,00

 

115.418,95

c.

na dofinansowanie utrzymania biblioteki

35.000,00

8.765,00

d.

z  tytułu  uczestnictwa osób   z  innych   powiatów   w  Warsztatach Terapii Zajęciowej na  terenie  miasta  Łomża

 

7.452,00

0,00

f.

na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KM PSP

10.000,00

0,00

2  Dotacje    przekazane    innym   powiatom       1.904.830,00  472.672,77 

a.

na dofinansowania utrzymania powiatowego Urzędu Pracy

1.072.270,00

268.120,00

b.

 z  tytułu   utrzymania  dzieci   z terenu 

Łomży w  rodzinach   zastępczych

w  innych  powiatach

 

     260.000,00

 

56.755,15

c.

 z  tytułu   utrzymania  dzieci  z  terenu

Łomża  w   Domach   Dziecka  w innych  powiatach 

 

      80.000,00

 

7.262,31

d.

 Przekazane   środki    na zakup usług w  Domach pomocy  Społecznej    za  mieszkańców  Łomży  przebywających   w  DPS  w innych   powiatach 

 

      350.000,00

 

85.590,31

e.

z  tytułu  uczestnictwa osób  w Warsztatach Terapii Zajęciowej

 

18.780,00

 

0,00

f.

na dofinansowanie działalności Ośrodka Geodezji i Kartografii

123.780,00

54.945,00

   

Sporządziła; Teresa Morawska

Zatwierdził: Skarbnik Miasta 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 30 maj 2008 10:23
  • Data opublikowania: piątek, 30 maj 2008 10:25