Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja z wykonania budżetu Miasta Łomża za III kwartały 2008r.

 

 

/w zł/

Wyszczególnienie

Plan na 30.09.2008

Wykonanie na

30 września 2008

Dochody

193.215.753

153.973.696,14

Wydatki w tym:

212.419.799

128.645.877,19

Wydatki bieżące

168.808.747

116.543.916,53

Wydatki inwestycyjne

43.611.052

12.101.960,66

Nadwyżka/deficyt

- 19.204.046

25.327.818,95

Przychody

22.219.953

12.749.761,75

Rozchody

3.015.907

2.294.967

 

Zobowiązania na 30 września br. wynoszą 9.694.929 zł z tego:

 

  • z tytułu zaciągniętych pożyczek – 200.000,00 zł

  • z tytułu zaciągniętych kredytów – 9.452.270,00 zł

zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 42.659,00 zł

 


Sporządziła: Teresa Morawska

Zatwietrdził: Skarbnik Miasta

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 4 lis 2008 14:13
  • Data opublikowania: wtorek, 4 lis 2008 14:16