Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

nformacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego za III kwartały 2008 r.

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

na 30.09.08

Wykonanie na 30.09.08

1

Dotacje otrzymane do budżetu Miasta Łomża z jednostek samorządu terytorialnego

 

1.262.530

 

1.115.558,71

a.

z tytułu utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych

na terenie miasta Łomża

 

323.352

 

219.704,03

b.

z tytułu utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

 

518.270

 

379.781,37

c.

na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych

25.456

24.977,73

d.

na dofinansowanie utrzymania biblioteki

35.000

26.255,00

e.

na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach

-

106.624,00

f

na dofinansowanie pobytu uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej

7.452

5.216,58

g

dotacje z samorządu województwa naKompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012”

 

333.000

 

333.000,00

h

Dotacje na zakupy inwestycyjne KM PSP

20.000

20.000,00

2

Dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego

 

1.967.838

 

1.435.831,61

a

na utrzymanie Ośrodka Geodezji i Kartografii

123.780

123.780,00

b

na dofinansowania utrzymania powiatowego Urzędu Pracy

1.072.270

804.220,00

c

z tytułu utrzymania dzieci z terenu

Łomży w rodzinach zastępczych

w innych powiatach

 

260.000

 

198.812,58

d

na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach

26.888

26.888,00

e.

z tytułu utrzymania dzieci z terenu

Łomża w Domach Dziecka w innych powiatach

 

80.000

 

20.032,31

f.

na zakup usług w Domach pomocy Społecznej za mieszkańców Łomży przebywających w DPS w innych powiatach

 

350.000

 

262.098,72

g

na budowę ul. Mała Kraska

54.900

-

 

 

 

Sporządziła: Teresa Morawska

Zatwierdził: Skarbnik Miasta

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 4 lis 2008 14:21
  • Data opublikowania: wtorek, 4 lis 2008 14:23