Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Jerzy Brzeziński - życiorys

- lat 46, wykształcenie wyższe techniczne, żonaty, ojciec dwóch synów
Po ukończenia studiów w roku 1982r. - Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie - pracowałem w jednostkach geodezyjno-kartograficznych zdobywając uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu. W roku 1990 zostałem powołany przez Wojewodę Łomżyńskiego na stanowisko Kierownika nowotworzonego Urzędu Rejonowego w Łomży. Urząd ten zorganizowałem od podstaw.
W dniu 30 kwietnia 1991r. z funkcji Kierownika Urzędu Rejonowego w Łomży, zostałem powołany przez Premiera Rządu RP Jana Krzysztofa Bieleckiego na stanowisko Wicewojewody Łomżyńskiego. Od pierwszego dnia pracy zostałem rzucony w wir przygotowań Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Łomży.
Po niespełna półrocznym okresie urzędowania jako Wicewojewoda, w dniu 27 września 1991 r. Premier Rządu RP Jan Krzysztof Bielecki powołał mnie na stanowisko Wojewody Łomżyńskiego.
W wieku niespełna 34 lat, zostałem jednym z najmłodszych polskich Wojewodów. Równocześnie stałem się członkiem Konwentu Wojewodów Polskich.
Będąc Wojewodą Łomżyńskim prowadziłem udaną poltykę prywatyzacjyjną majątku Skarbu Państwa.
Byłem jednym z autorów powstania spółki GASPOL S.A. z kapitałem holenderskim, francuskim i angielskim. W okresie pierwszych 10 lat istnienia, do 2001 roku, Spółka zainwestowała w Łomży ok. 3 mln dolarów amerykańskich w nowoczesną technologię, poprawiając przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców miasta.
Również w 1991 roku dokonałem przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego PREFBET Śniadowo w spółkę pracowniczą prawa handlowego. Ta Spółka także świętowała dziesięciolecie swojego istnienia. Wdrożona nowoczesna technologia zapewnia spółce wysokie miejsce wśród krajowych producentów betonów komórkowych.
W 1992 roku przeprowadziłem prywatyzację Fabryki Wag w Grajewie. Nowy nabywca na bazie zakupionego mienia uruchomił, istniejącą do dziś na rynku ogólnopolskim, firmę budowlaną. Obecnie jest to jedna z kilku liczących się firm województwa podlaskiego.
W tym samym roku dokonałem likwidacji POM w Smolnikach, poprzez sprzedaż części majątku, na którym powstała prężna prywatna firma. Pozostałą część majątku powierzyłem w zarządzanie nowopowstałej szkole zawodowej umożliwiając młodzieży naukę zawodu.
Za mego urzędowania jako Wojewody Łomżyńskiego powstały m.in.:
- ujęcie wody dla miasta Łomży w Podgórzu,
- połączenie gazociągu łomżyńskiego z siecią krajową,
- połączenie ulicy Spokojnej z ulicą Poznańską,
- Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży,
- Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach pod Ciechanowcem.
W tych inwestycjach byłem jednym z głównych donatorów.
Jako Wojewoda Łomżyński wydałem decyzję umożliwiającą rozbudowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polowej w Łomży. Nie dopuściłem również w latach 1991-1994 do zaniechania budowy nowoczesnego Szpitala w Łomży, finansując tę wielką inwestycję z budżetu Wojewody.
Przekazałem miastu Łomża zorganizowane przedsiębiorstwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
W czasie mego urzędowania jako Wojewody Łomżyńskiego wybudowano setki kilometrów wiejskich dróg o nawierzchni asfaltowej, dziesiątki kilometrów wodociągów, kilka oczyszczalni ścieków. Droga krajowa Łomża - Suwałki została ujęta w planach budowy dróg szybkiego ruch RP.
Moje osobiste zaangażowanie sprawiło, iż na terenie byłego województwa łomżyńskiego powstał największy w Europie – Biebrzański Park Narodowy.
W okresie pełnienia funkcji Wojewody Łomżyńskiego, uczestniczyłem:
- w licznych seminariach naukowych na temat: “Zarządzanie gospodarką w warunkach transformacji ustrojowej” organizowanych przez Urząd Rady Ministrów,
- w cyklu szkoleń na temat: „Restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych” zorganizowanych przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej,
- w szkoleniach na temat: „Zarządzanie Firmą w okresie zmian” zorganizowanych przez Zespół ds. Przygotowania Kadr Menedżerskich Wojewodów Urzędu Rady Ministrów,
- w szkoleniach na temat „Zarządzanie zmianami organizacyjnymi w instytucjach finansowych” zorganizowanych przez Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu.
Na zaproszenie Ministra Spraw Wewnętrznych Francji uczestniczyłem w seminarium porównawczym z zakresu działalności administracji obu państw. W celu poznania zasad funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych i sektora rolno-spożywczego brałem udział w wyjazdach zagranicznych do Danii i Niemiec.
W 1992r. jako Wojewoda Łomżyński podjąłem działania doprowadzającą do uchylenia decyzji wywłaszczeniowych rolników z obszaru funkcjonowania Kombinatu Rolnego Grądy-Woniecko, umożliwiając im tym samym odzyskanie ziem zagarniętych przez poprzedni system.
W trakcie swojego urzędowania troszczyłem się o podległe mi urzędy. Wykupiłem gmach administracyjny od Łomżyńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego i przeznaczyłem go na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łomży.
Mimo trudności budżetowych Państwa, potrafiłem zdobywać środki finansowe dla województwa łomżyńskiego. Niestrudzenie poszukiwałem inwestorów dla województwa łomżyńskiego (częste kontakty z BCC, Konfederacją Pracodawców Polskich). Zapoczątkowałem kontakty międzynarodowe z departamentami francuskimi (Bretania i Normandia), rejonem Sankt Petersburg, landami niemieckimi. Przyjmowałem liczne delegacje międzynarodowe.
Po objęciu władzy przez koalicję SLD-PSL złożyłem na ręce Premiera Rządu RP Waldemara Pawlaka rezygnację z pełnienia tej funkcji. Rezygnacja została przyjęta w dniu 28 marca 1994 r.
Po przyjęciu mojej rezygnacji, rozpocząłem pracę w instytucji finansowej. W tym samym roku został wybrany na radnego Rady Miejskiej Łomży na kadencję 1994-1998, w której w wyniku decyzji Radnych piastowałem stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady.
Obecnie jestem członkiem stowarzyszeń techniczno-naukowych, sportowych i katolickich. Przewodniczę Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży.
Zainteresowania: czas wolny spędzam w gronie rodzinnym często na łonie przyrody, lubię turystykę, szczególnie górską, muzykę poważną, interesuję się życiem gospodarczym regionu.
W chwili obecnej pragnę przywrócić utracony blask miastu Łomża, stąd moja kandydatura na Prezydenta Miasta.
W swoim życiu kieruję się zasadą “człowiek nade wszystko”.
  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 27 sty 2003 11:00
  • Data opublikowania:
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 gru 2010 08:05