Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Prezydent Miasta ogłasza wyniki „Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Patologii Społecznej

Uchwała Nr 317/XLIV/09 w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok

Uchwała Nr 318/XLIV/09 w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok

Uchwała Nr 319/XLIV/09 w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 83/09 z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 84/09 z dnia 27 maja w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok.

 

Na „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok”- wpłynęło 55 ofert. Postępowanie konkursowe przeprowadził Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi.

Po dokonaniu Oceny formalnej Zespół Konsultacyjno-Opiniujący stwierdził , że 6 ofert nie spełnia wszystkich wymogów formalnych i nie było dalej rozpatrywane natomiast 49 ofert spełniło wszystkie wymogi formalne i poddane było dalszej ocenie merytorycznej

Na w/w konkurs, 34 podmioty zgłosiło 49 ofert spełniających wszystkie wymogi formalne. Ogólny koszt realizacji zadań wynosi 1.824.017 zł 21 gr. Łączna kwota dofinansowania z budżetu miasta o jaką ubiegały się podmioty wynosi 1.141.850 zł 40 gr. W budżecie miasta na dofinansowanie zadań w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok” zabezpieczono środki w wysokości 790.000 zł.

W wyniku rozstrzygniętego „Otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok”na jedną ofertę nie przyznano dofinansowania ze względu na brak środków, natomiast przyznano dofinansowanie na realizację 48 zadań na łączną kwotę 790.000 zł w tym:

 

 • 50.000 złUchwałą Nr 317/XLIV/09 z dnia 27 maja 2009r., Rady Miejskiej Łomży w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok.

  (Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA; Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi; § 2800)

 

 • 100.000 zł - Uchwałą Nr 318/XLIV/09 z dnia 27 maja 2009r., Rady Miejskiej Łomży w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok.

  (Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA; Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi; § 2830)

   

 • 314.000 zł - Uchwałą Nr 319/XLIV/09 z dnia 27 maja 2009r., Rady Miejskiej Łomży w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok.

  (Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA; Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi; § 2820)

   

 • 6.000 zł – Zarządzeniem NR 83/09 z dnia 27 maja 2009r.,Prezydenta Miasta Łomża w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok.

  (Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA; Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi; § 2820)

   

 • 320.000 zł - Zarządzeniem NR 84/09 z dnia 27 maja 2009r., Prezydenta Miasta Łomża w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok.

  (Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA; Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi; § 4300)

   

Lp

 

Rodzaj zadania

 

Ogólna liczna zadań na które podmioty uczestniczące w konkursie otrzymały dofinansowanie z budżetu miasta w 2009 roku

Ogólna kwota dotacji przyznanych z budżetu miasta w 2009 roku na zadania w zakresie „ Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok”

1

Profilaktyka I stopnia

37

515.560 zł

2

Profilaktyka II stopnia

9

255.320 zł

3

Profilaktyka III stopnia

2

19.120 zł

 

Razem

48

790.000 zł

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 5 cze 2009 11:37
 • Data opublikowania: piątek, 5 cze 2009 11:39