Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – dożywianie osób ubogich

Do dnia 10.02.2010 w MOPS została złożona  1 oferta  od   CARITAS DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ.

Oferta  była  oceniona przez komisję  powołaną  przez Prezydenta  Miasta Łomża w dniu 18.02.2010r. i w głosowaniu jawnym otrzymała 4 głosy „za”.

Po zatwierdzeniu protokołu przez komisję – w dniu  19.02.2010r  została podpisana  umowa na realizację dożywiania pomiędzy  Prezydentem Miasta Łomża  a CARITAS DIECEZJI ŁOMZYŃSKIEJ.

Kwota dofinansowania  51 500,-zł.
  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 23 lut 2010 11:45
  • Data opublikowania: wtorek, 23 lut 2010 11:50