Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych

Do dnia 10.02.2010 w MOPS została złożona  1 oferta  od   Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży.

Oferta  była  oceniona przez komisję  powołaną  przez Prezydenta  Miasta Łomża w dniu 18.02.2010r. i w głosowaniu jawnym otrzymała 4 głosy „za”.

Po zatwierdzeniu protokołu przez komisję  – w dniu  19.02.2010r  została podpisana  umowa na prowadzenie  środowiskowych ognisk wychowawczych  pomiędzy  Prezydentem Miasta Łomża  a Towarzystwem  Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży.

Kwota dofinansowania  46 860,-zł.
  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 23 lut 2010 11:47
  • Data opublikowania: wtorek, 23 lut 2010 11:49