Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych w sferze sportu i kultury fizycznej

 
 1. Rodzaj zadania

 

 1. Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w piłce nożnej.

 2. Udział zespołów sportowych w zawodach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, w ramach systemu współzawodnictwa sportowego oraz organizacja takich zawodów na terenie miasta. Organizacja sportowych obozów i zgrupowań szkoleniowych w okresie wakacji letnich.

 

 1. Maksymalna Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

 

131.500 zł (sto tysięcy złotych),

(w tym 31.500 zł z przeznaczeniem na zadanie A)

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

Przyznawanie dotacji na realizację zadania następuje na zasadzie wspierania wykonywania zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt 15 i pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)

 

 1. Termin realizacji zadań –

 • zadania: A i B do 15 grudnia 2010 roku,

 

 1. Warunki realizacji zadań

 

Zadanie, w zależności od jego charakteru, powinno w szczególności spełniać następujące warunki:

 1. Być przygotowane dla szerokiego grona odbiorców, zapewniające ciągłość szkolenia w istniejących dotychczas grupach młodzieżowych Łomżyńskiego Klubu Sportowego

 2. Wynikać z wyników współzawodnictwa sportowego, zakwalifikowania się do wyższych stopni współzawodnictwa lub uzyskania przez klub sportowy (stowarzyszenie) prawa do organizacji zawodów sportowych na terenie Łomży od szczebla wojewódzkiego i wyżej. Być przygotowane dla szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, popularyzować sport i kulturę fizyczną na terenie Łomży, stwarzać możliwości bezpiecznej rekreacji szczególnie podczas wakacji letnich.

 

 1. Termin składania ofert - do 16 czerwca 2010 roku

 

 1. Terminy i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty

 

 1. Ofertę realizacji zadania (druk do pobrania w Biurze Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Farna 1) lub na stronie: www.lomza.pl/bip/) należy złożyć według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003. Nr 193, poz. 1891) w Biurze Kultury, Sportu i Turystyki UM (Łomża, ul. Farna 1),

 2. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Łomży.

 3. Oferty niekompletne, złożone na innych drukach i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

 4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Łomży.

 5. Termin rozpatrzenia ofert określa się do 20 czerwca 2010 roku.

   

 1. zadania publiczne tego samego rodzaju Dotowane z budżetu miasta Łomży w roku 2009

 

L.p.

Nazwa klubu (stowarzyszenia)

Nazwa zadania

A (zł)

B (zł)

 1.  

ŁSZS

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej

40.000

 

Łomżyńska Akademia Piłkarska

12.000

 

 1.  

GUKS 'Dwójka"

Turniej Mikołajkowy

 

2.800

Półfinał Ogólnopolskiej Olimpiady

 

2.400

Ćwierćfinał Mistrzostw Polski

 

2.500

 1.  

UKS 'Dziewiątka"

Turniej Minikoszykówki

 

2.000

Ćwierćfinał Mistrzostw Polski

 

3.000

Eliminacje Mistrzostw Polski

 

1.500

 1.  

LOK

Otwarte zawody strzelectwa sportowego

 

2.300

Letnia Liga Strzelecka

 

1.500

 1.  

LŁKS 'Prefbet Śniadowo" Łomża

Przygotowanie do sezonu halowego i przełajowego

 

7.500

Organizacja wolnego czasu uzdolnionej młodzieży, poprawa wyników sportowych

 

28.000

 1.  

KS "Perspektywa"

Wakacyjny turniej piłki nożnej

 

2.500

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej

 

1.150

Szkolenie i udział w rozgrywkach klasy okręgowej w zakresie piłki nożnej

 

5.000

 1.  

ŁKB

Grand Prix Łomża

 

5.000

Łomżyński Półmaraton

 

6.000

 1.  

UKS "Piątka"

Liga Piłki Nożnej

 

2.000

 1.  

UKS "Technik"

Turniej Zapaśniczy 25-lecie

 

2.000

 1.  

UKS "Return"

Turniej tenisa

 

2.000

 1.  

UKS "Jedynka"

Ćwierćfinał Mistrzostw Polski

 

2.900

Półfinał o wejście do II Ligi

 

2.900

Przygotowanie siatkarek do walki o II Ligę Kobiet

 

12.000

 1.  

Miejskie TKKF

Turniej Piłki Nożnej, Mistrzostwa w piłce

plażowej kobiet

 

 

6.500

 

Miejska Liga o Puchar Prezydenta

 

1.000

 1.  

KU ZAS PWSIiP

Rozgrywki I Ligi, Mistrzostwa Polski oraz Ogólnopolskich i Międzynarodowych Turniejach Indywidualnych

 

37.000

 1.  

ŁKK

Udział w Pucharze Polski młodzików, juniorów młodszych, Mistrzostwa Europu juniorów - Paryż

 

6.000

 1.  

UKS "Herkules"

Zgrupowania oraz zawody na terenie Polski

 

3.000

 1.  

LKS "Narew- Kurpiewski" Łomża

Organizacja obozu

 

3.000

 

 

 


Sporządził: Józef Babiel

Zatwierdził: Prezydent Miasta Łomża

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 28 maj 2010 10:53
 • Data opublikowania: piątek, 28 maj 2010 10:56
 • Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 wrz 2010 12:03