Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

INFORMACJA 0 PUBLICZNYM LOSOWANIU SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W ŁOMŻY

Stosowanie do § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 847, z 2005 r. Nr 166, poz. 1394 oraz z 2010 r. Nr 79 poz. 525)
 

informuję

 

że w związku ze zgłoszeniem przez pełnomocników do składu OKW liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny jej skład - publiczne losowanie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 31 i 33

 

 

o d b ę d z i e       s i ę

 

 

w dniu 2 czerwca 2 0 1 0 roku o godzinie 9oo w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14 - Sala konferencyjna - II piętro.

 

 

 

 

Prezydent Miasta Łomża

 

Jerzy Brzeziński

 

 

Łomża, 31.05.2010 r.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 31 maj 2010 14:31
  • Data opublikowania: poniedziałek, 31 maj 2010 14:33