Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

WYNIKI KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PATOLOGII SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK

 

 

 

Lp

 

NAZWA OFERENTA

 

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO

Wysokość przyznanych środków publicznych /w zł/

1.

Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (pok.416 )

Łomża

,,Nie piję, nie palę wolę stadion i gimnastyczną salę.''

profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

19.300 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy ,, Dziewiątka '' Szkoły Podstawowej Nr 9

ul. Ks. Anny 18

Łomża

,, Sport to zdrowie,niech każdy się o tym dowie ''

profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

15.000 zł

3.

Stowarzyszenie Kultury i Oświaty

,, LOGOS ''

Łomża ul. Konst. 3 Maja 6 lok.42

,, Chronię siebie, Chronię innych'' Profilaktyka uzależnień w praktyce.

profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

4.847 zł

4.

Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe ,, EMPATIA ''

Łomża

ul. M. Skłodowskiej – Curie 5

,,Socjoterapia dzieci z rodzin patologicznych przebywających w rodzinnej opiece zastępczej oraz ich rodziców.''

profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

12.300 zł

5.

Bractwo Trzeźwości

im. Św. Maksymiliana Kolbego

ul. Krzywe Koło 3

Łomża

Program profilaktyczny ,, Poznaj i umiłuj piękno życia ''

profilaktyka I stopnia zadanie nr 2

5.500 zł

6.

Bractwo Trzeźwości

im. Św. Maksymiliana Kolbego

ul. Krzywe Koło 3

Łomża

,,Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.''

profilaktyka II stopnia zadanie nr 2

21.300 zł

7.

Bractwo Trzeźwości

im. Św. Maksymiliana Kolbego

ul. Krzywe Koło 3

Łomża

,,Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób podejmujących dobrowolną abstynencję.''

profilaktyka III stopnia zadanie nr 1

6.604 zł

8.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Okręgowy

ul. Mickiewicza 12

Łomża

,,Spotkanie wigilijne dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży.''

profilaktyka I stopnia zadanie nr 4

3.500 zł

9.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Okręgowy

ul. Mickiewicza 12

Łomża

Realizacja programu profilaktycznego

,, Zanim spróbujesz ''

profilaktyka II stopnia zadanie nr 2

60.000 zł

10.

Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Szosa Zambrowska 1/27

Łomża

,, Poradnictwo prawne i obywatelskie dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy w rodzinie ''

profilaktyka II stopnia zadanie nr 4

7.800 zł

11.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

ul. Kołłątaja 8

Łomża

,, Czyste powietrze wokół nas''

Program profilaktyczny dla dzieci 5 – 6 letnich.

profilaktyka I stopnia zadanie nr 2

4.699 zł

12.

Łomżyńska Orkiestra Dęta

ul. Przykoszarowa 22

Łomża

,, Lepsze życie – muzyka łagodzi obyczaje ''

Program profilaktyczno – edukacyjny

profilaktyka i stopnia zadanie nr 7

 

9.840 zł

13.

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14

Łomża

,, Atrakcyjne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież w okresie jesienno – zimowych wieczorów.''

profilaktyka i stopnia zadanie nr 7

3.500 zł

14.

Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi

,, EUROPA DONNA ''

ul. Dworna 13

Łomża

,, Czas wolny inaczej '' organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć jako alternatywnych form spędzania czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami.

profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

15.100 zł

15.

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

ul. Rybaki 1

Łomża

,, Tu jestem '' - program profilaktyczny dla grup niskiego i wysokiego ryzyka.

profilaktyka II stopnia zadanie nr 2

12.750 zł

16.

Uczniowski Klub Sportowy

,, PIĄTKA ''

ul. Polna 40 a

Łomża

Program profilaktyczno – sportowy

,, Żyj zdrowo i bezpiecznie ''.

profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

16.600 zł

17.

Klub Sportowy ,, PERSPEKTYWA''

ul. Kazańska 1

Łomża

,, Trenuję, robię wyniki – odrzucam papierosy,alkohol i narkotyki.''

profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

13.235 zł

18.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Oddział Rejonowy w Łomży

ul. Niemcewicza 17 lok. 6

,, Promocja zdrowia i trzeźwości w środowisku diabetyków.''

profilaktyka I stopnia zadanie nr 3

20.900 zł

19.

Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli 18-400 Łomża, ul. Wąska 93

Prowadzenie całorocznych zajęć świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „LUMEN” parafii Św. Andrzeja Boboli”

profilaktyka II stopnia zadanie nr 2

18.000 zł

20.

Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego

18-400 Łomża, ul. Zawadzka 55

Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk Nadziei”, realizacja zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej w 2010r.”

profilaktyka II stopnia zadanie nr 2

40.400 zł

21.

Diecezjalne „Radio Nadzieja” 18-400 Łomża,

ul. Zawadzka 55

ZDROWA RODZINA”- Radiowy Program Profilaktyczno-Wychowawczy”

profilaktyka I stopnia zadanie nr 5

9.025 zł

22.

Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18-400 Łomża, ul. Sadowa 12

Jestem na NIE !”

profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

 

9.200 zł

 

 

 

Razem: 329.400 zł


Sporządziła: Anna Bigiej

Zatwierdził: Prezydent Miasta Łomża

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 8 cze 2010 13:55
  • Data opublikowania: wtorek, 8 cze 2010 13:57