Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych w sferze sportu i kultury fizycznej.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 181/10

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 7 października 2010 roku

 

 

Regulamin

otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych

w sferze sportu i kultury fizycznej

 

 1. Rodzaj zadania

 

 1. Udział zespołów sportowych w zawodach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, w ramach systemu współzawodnictwa sportowego oraz organizacja takich zawodów na terenie miasta.

 2. Organizacja w Łomży otwartych turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

 1. Maksymalna Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

 

38.500 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych),

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

Przyznawanie dotacji na realizację zadania następuje na zasadzie wspierania wykonywania zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt 15 i pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)

 

 1. Termin realizacji zadań - do 15 grudnia 2010 roku.

 

 1. Warunki realizacji zadań

 

Zadania, w zależności od charakteru, powinny w szczególności spełniać następujące warunki:

 

 1. Wynikać z wyników współzawodnictwa sportowego, zakwalifikowania się do wyższych stopni współzawodnictwa lub uzyskania przez klub sportowy (stowarzyszenie) prawa do organizacji zawodów sportowych na terenie Łomży od szczebla wojewódzkiego i wyżej.

 2. Być przygotowane dla szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, popularyzować sport i kulturę fizyczną na terenie Łomży, stwarzać możliwości bezpiecznej rekreacji.

 

 1. Termin składania ofert - do 27 października 2010 roku

 

 1. Terminy i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty

 

 1. Ofertę realizacji zadania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003. Nr 193, poz. 1891), druk do pobrania na stronie: www.lomza.pl/bip/) należy złożyć w Biurze Kultury, Sportu i Turystyki UM (Łomża, ul. Farna 1),

 2. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Łomży.

 3. Oferty niekompletne, złożone na innych drukach i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

 4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Łomży.

 5. Termin rozpatrzenia ofert określa się do 15 listopada 2010 roku.

   

 1. zadania publiczne tego samego rodzaju Dotowane z budżetu miasta Łomży w roku 2009

 

L.p.

Nazwa klubu (stowarzyszenia)

Nazwa zadania

A (zł)

B (zł)

 1.  

ŁKB

Łomżyński Półmaraton

 

6.500

 1.  

ŁKB

Grand Prix Łomża

 

5.500

 1.  

LOK

Otwarte zawody sportowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dzieci i młodzieży oraz dorosłych

 

2.000

 1.  

LOK

Letnia Liga Strzelecka

 

1.500

 1.  

Podl. Fed. Sportu

Organizacja wyścigów kolarskich MTB

 

5.000

 1.  

UKS "Piątka"

Liga piłki nożnej dla chł. szkół podstawowych

 

2.000

 1.  

UKS "Technik"

Turniej zapaśniczy - 25- lecie sekcji zapasów

 

2.000

 1.  

UKS "Return"

Organizacja Trzech Turniejów Tenisa

 

2.000

 1.  

UKS "Dwójka"

Półfinał OO w Piłce ręcznej Jun. Mł. Kadr Wojew.

 

2.400

 1.  

UKS "Dwójka"

XIII Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej

 

2.000

 1.  

UKS "Jedynka

Półfinał o wejście do II Ligi Kobiet

 

2.900

 1.  

UKS "Jedynka"

Ćwierćfinał M.P Juniorek

 

2.900

 1.  

UKS "Jedynka"

Przygotowanie siatkarek do walki o II Ligę

12.000

 

 1.  

UKS "Dziewiątka"

Starty w II etapie M.P w koszykówce kad. ćwierćfinał

 

3.000

 1.  

UKS "Dziewiątka"

Udział w podlaskiej lidze koszykówki - eliminacje M.P

 

1.500

 1.  

MTKKF

Europejski Tydzień sportu dla wszystkich

 

6.500

 1.  

MTKKF

Miejska Liga TKKF

 

1.000

 1.  

AZS PWSIiP

Udział w rozgrywkach I Ligi, M.P oraz Ogólnopolskich i Międzynarodowych Turniejach Indywidualnych

37.000

 

 1.  

LŁKS "Prefbet Śniadowo" Łomża

Szkolenie i udział w ramach sportu kwalifikowanego

28.000

 

 1.  

ŁSzKS

Szkolenia w systemie współzawodnictwa w ramach sportu kwalifikowanego

12.000

 

 1.  

ŁKK

Szkolenia w systemie współzawodnictwa w ramach sportu kwalifikowanego

6.000

 

 1.  

KS "Perspektywa"

Szkolenie i udział w rozgrywkach klasy okręgowej w zakresie piłki nożnej

5.000

 

 1.  

LKS "Narew - Kurpiewski" Łomża

Organizacja obozu sportowego - Zakopane

 

3.000

 1.  

UKS "Herkules"

Szkolenie i udział w rozgrywkach klasy okręgowej w zakresie piłki nożnej

 

3.000

 

 

 


Sporządził: Józef Babiel

Zatwierdził: Prezydent Miasta

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 11 paź 2010 12:15
 • Data opublikowania: poniedziałek, 11 paź 2010 12:17