Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Łomżyz dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Łomży

 

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Łomży

z dnia 3 listopada 2010 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Łomży zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Łomży podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Łomży zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

 

Numer 10

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE ŁOMŻYŃSKIE FILARY

Numer 11

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICOWE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Numer 12

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE ŁOMŻY

Numer 13

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA ŁOMŻA

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

 

Jan Leszczewski

 

 

 

 

 

 


Sporządziła: Dorota Śleszyńska

  • Data powstania: Data powstania: środa, 3 lis 2010 14:14
  • Data opublikowania: środa, 3 lis 2010 14:17