Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PATOLOGII SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK

 

 

Lp

 

NAZWA OFERENTA

 

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO

Wysokość przyznanych środków finansowych

w zł

1.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” w Łomży

18-400 Łomża,ul. Zawadzka 55

Troska o życie. Nauczyciel: wychowawca, profilaktyk, terapeuta” - konferencja i warsztaty

 

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 2

70.000 zł

2.

Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy

18-400 Łomża, ul. Zjazd 18

Zabawa i sport bez używek”

 

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 1

49.950 zł

3.

Łomżyński Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” 18-400 Łomża, ul. Sadowa12

Zajęcia sportowe i turystyczno-krajoznawcze alternatywą uzależnień”

0 zł

Oferta nie uzyskała minimalnej ilości 30 punktów

4.

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14

,, Cykl otwartych turniejów tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży ''

0 zł

Oferta odrzucona ze względów formalnych

 

 

Razem :

119.950 zł

Sporządziła: Anna Bigiej

Zatwierdził: Prezydent Miasta

 

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 9 lis 2010 13:59
  • Data opublikowania: wtorek, 9 lis 2010 14:01