Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OGŁOSZENIE

konkurs otwarty nabór na partnerów do wspólnej realizacji projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 eInclusion.
Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs otwarty nabór na partnerów Miasta Łomża będących organizacjami pozarządowymi (nie działających w celu osiągnięciazysku) do wspólnej realizacji projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 eInclusion. Konkurs przeprowadzony jest na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). Szczegółowe informacje na temat regulaminu konkursu są dostępne na http://um.lomza.pl/bip/ w zakładce: Konkursy ofert. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, lub złożyć osobiście z dopiskiem „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” do dnia 25 marca 2011r. do godz. 15:00. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr tel. 086-215 68 00, a.kadlubowska@um.lomza.pl

Sporządził: Anna Maria Kadłubowska

Pliki do pobrania:

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 1 mar 2011 14:57
  • Data opublikowania: wtorek, 1 mar 2011 15:01
  • Data edycji: środa, 2 mar 2011 07:55
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 kwi 2011 09:26