Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół z dnia 28.03.2011 roku w sprawie dokonania wyboru personelu do projektu EFS nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

       Zgodnie zpostanowieniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łomży w przedmiocie procedur wyłanianiakadry, wykonawców i dostawców w ramach projektu EFS nowa droga do sukcesu„ oraz z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (z póz. zmianami) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 14.000 Euro,dokonano wyboru  w oparciu o  kryteria art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznychbiorąc pod uwagę możliwości zapisane w budżecie projektu.

     Ogłoszono nabór  na stanowisko, psychologa, doradcy zawodowego,prawnika i specjalisty ds. ewaluacji, trenera zarządzania  budżetem, trener w prowadzeniu zajęć „szkoładla rodziców”


W odpowiedzi na ogłoszenie następujące osoby złożyły swoje oferty:
Specjalista ds. ewaluacji1. Magdalena Radziszewska 2. Joanna Kozłowska

Psycholog:1 Maria Falko 2 Ewa Rojek 3 Sylwia Wiktorzak 4 Ewelina Konert
Warsztaty Szkoła dl rodziców 1. Kacper Wysocki 2. Ewa Rojek 3. Ewelina Konert
Doradca zawodowy1. Małgorzata Dubowik 2. Ewa Rainko 3. Jolanta Przybyłowska 4. Marek Chmielewski 5. Magdalena Chmielewska 6. Anna Dobrowolska
 Prawnik 1. Marta Baczewska 2. Tomasz Fimowicz 3. Ramatowska Grażyna 4. Choroszewska Anna 5. Maleszewska Elżbieta
Zarządzanie budżetem 1. Dobrowolska Anna 2. Czarnecka Iwona 3. Ewa Żórawska

 Dyrektor MOPS po przeanalizowaniu dokumentów i wynikających z nich umiejętności i uprawnień kandydatów, mając na względzie kryteria wskazane w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonał wyboru następujących osób:

Specjalista ds. ewaluacji Magdalena Radziszewska Psycholog Ewelina Konert
 Warsztaty Szkoła dla rodziców Ewa Rojek
Doradca zawodowy Ewa Rainko Prawnik Tomasz Fimowicz
Obsługa prawna projektu Maleszewska Elżbieta
Porady dla beneficjentów Zarządzanie budżetem Ewa Żórawska
 Na tym protokół zakończono i podpisano.


  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 28 mar 2011 14:40
  • Data opublikowania: poniedziałek, 28 mar 2011 14:47
  • Data przejścia do archiwum: środa, 14 wrz 2011 11:20