Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Referat Spraw Lokalowych

Włodzimierz Matyjaszczyk - Kierownik
Ul. Polna 16, tel. (86) 216 09 92
e-mail: wydzial.sl@um.lomza.pl

1. Małgorzata Piaszczyńska - Inspektor

2. Weronika Mocarska - Podinspektor

   ul. Polna 16, tel. (86) 216 09 92 

 

 

§ 36 Regulaminu Organizacyjnego UM w Łomży 

 

Do zadań Referatu Spraw Lokalowych należy w szczególności:

 

1) realizacja polityki mieszkaniowej na terenie Miasta,

 

2) planowanie i programowanie zadań dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi, pozostającymi w dyspozycji Miasta,

 

3) prowadzenie spraw związanych z: wynajmem lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych, realizacją wyroków eksmisyjnych,

 

4) regulacja stanów prawnych w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta lub pozostających w jego zarządzie,

 

5) współpraca z administracjami budynków komunalnych w sprawach wykorzystania lokali mieszkalnych,

 

6) prowadzenie spraw zamiany i remontów mieszkań,

 

7) przekwaterowywanie do lokali zamiennych osób z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu we współpracy z zarządcą zasobu mieszkaniowego – MPGKiM ZB,

 

8) nadzór nad wykonywaniem przez MPGKiM ZB umów związanych z najmem lokali mieszkalnych,

 

9) prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi , a w tym:

 

a) wydawanie decyzji przyznających i wstrzymujących wypłatę dodatków,

 

b) przygotowywanie list wypłat dodatków mieszkaniowych i ryczałtów na opał oraz wypłat dodatków energetycznych ;

 

10) uczestnictwo w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto ma udział.

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 10 maj 2011 12:42
  • Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2011 12:50