Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Kontrolingu i Nadzoru Właścicielskiego UM w Łomży

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Robert Stanisław Jurek zamieszkały w Łomży.
Uzasadnienie dokonanego wyboru :
                 Pan Robert Stanisław Jurek spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu uzyskując tytuł magistra ekonomii. Karierę zawodową rozpoczynał w bankowości, w działach ekonomicznym i kredytów. Przez 15 lat pracował w firmie konsultingowej, zajmując się przede wszystkim doradztwem z zakresu finansów. W ostatnim okresie zatrudniony był w działach controllingu finansowego w korporacjach giełdowych. Uczestniczył w projektach związanych z oceną wiarygodności sprawozdań finansowych, wyceną wartości oraz szacowaniem ryzyka finansowego w procesach prywatyzacji, wprowadzania spółek na giełdę papierów wartościowych oraz fuzjach i przejęciach. Zajmował się przygotowywaniem programów restrukturyzacji, oceną systemów ewidencji i kontroli kosztów, a także wdrażaniem systemów informacji zarządczej. Współpracował z firmami audytorskimi w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz przekształcania sprawozdań finansowych na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zarówno w przedsiębiorstwach jak i instytucjach finansowych. Zajmował się również przygotowywaniem dokumentacji związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca z zakresu analizy finansowej, oceny efektywności projektów inwestycyjnych oraz oceny wiarygodności sprawozdań na szkoleniach dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw.
Ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, rachunkowości, controllingu i prawa podatkowego. Aktualnie jest w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta.
Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością przepisów z zakresu: – prawa gospodarczego, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych. Poinformował o dobrej znajomości języka angielskiego oraz o biegłej umiejętności obsługi komputera (pakiet MS Office: Excel, Access, Power Point, Word). Wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Pana Roberta Stanisława Jurek na powyższe stanowisko.

Łomża, dnia 24 maja 2011 rok.

 

Sporządziła: Zdzisława Głębocka

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 24 maj 2011 12:10
  • Data opublikowania: wtorek, 24 maj 2011 12:16
  • Data przejścia do archiwum: środa, 31 sie 2011 08:01