Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Zamówień i Zakupów Publicznych UM w Łomży

 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Maria Kamalska zamieszkała w Łomży.
Uzasadnienie dokonanego wyboru :
                  Pani Maria Kamalska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła Uniwersytet Warszawski na Wydziale Nauk Ekonomicznych uzyskując tytuł magistra ekonomii. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z zamówieniami publicznymi. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi.
Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Poinformowała o dobrej umiejętności obsługi komputera. Wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Panią Marię Kamalską na powyższe stanowisko.
Łomża, dnia 24 maja 2011 rok.
  
  Sporządziła: Zdzisława Głębocka
  

 
  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 24 maj 2011 12:18
  • Data opublikowania: wtorek, 24 maj 2011 12:21
  • Data przejścia do archiwum: środa, 31 sie 2011 08:01