Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Główny Specjalista ds. Obsługi Inwestora w Centrum Obsługi Inwestora UM w Łomży

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Puchała zamieszkała w Łomży.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

          Pani Małgorzata Puchała spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenko na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych uzyskując tytuł magistra ekonomii i Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania finansami. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami. Posiada także kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. Ukończyła szereg szkoleń między innymi z zakresu: analiza finansowa, zarządzanie nieruchomościami, fundusze strukturalne i pomocowe, opiekun klienta korporacyjnego, żródła finansowania inwestycji w dużych przedsiębiorstwach a zasady pomocy publicznej. Aktualnie zdała test wstępny organizowany przez PARP na świadczenia usług konsultanta dla przedsiębiorców. 

        Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku, w tym regulacji prawnych dotyczących administracji samorządowej i pomocy publicznej dla przedsiebiorców. Poinformowała o dobrej umiejętności obsługi komputera oraz biegłej znajomości języka rosyjskiego i znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Panią Małgorzatę Puchałę na powyższe stanowisko.

 

Łomża, dnia 6 czerwca 2011 rok

 

Sporządziła: Zdzisława Głębocka

Zatwuerdził: Prezydent Miasta

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 7 cze 2011 11:07
  • Data opublikowania: wtorek, 7 cze 2011 11:36
  • Data przejścia do archiwum: środa, 14 wrz 2011 11:24