Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Łomży

 

     Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Michał Wiśniowski zamieszkały w Łomży.

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

 

       Pan Michał Wiśniowski spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo uzyskując tytuł magistra. Ponadto ukończył Studia Podyplomowe w zakresie prawo zamówień publicznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe związane z prawem. Ukończył szkolenie z zakresu kontroli zarządczej.

       Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością regulacji prawnych wynikających z ustaw: o transporcie drogowym, o ruchu drogowym, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. Poinformował o dobrej umiejętności obsługi komputera. Wykształcenie oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Pana Michała Wiśniowskiego na powyższe stanowisko.

 

Łomża, dnia 5 lipca 2011 rok.

Wytwarzający Inf. Prezydent Miasta Łomża

                            Mieczysław leon Czerniawski

 

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 6 lip 2011 11:56
  • Data opublikowania: środa, 6 lip 2011 12:00
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 paź 2011 08:06