Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Unieważnienie postępowania na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Łomża EFS MOPS Łomża

Unieważnienie postępowania na zorganizowanie kolonii letnich dla 40 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Łomża w ramach projektu systemowego EFS-Nowa droga do sukcesu

                                                                                                                             Łomża, 07-07-2011

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej

18-400 Łomża                                                                      

ul. Dworna 23B    

                                                                                                                                           

 

      I N F O R M A C J A

O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA
      NR SPRAWY MOPS.EFS.0717.C.15.2011

 

 

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie kolonii letnich dla 40 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Łomża w ramach projektu systemowego „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
 

 Na podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie na przeprowadzenie szkolenia , ponieważ obarczone jest wadą , która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy zawiera inne informację niż SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 7 lip 2011 13:36
  • Data opublikowania: czwartek, 7 lip 2011 13:42
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2011 12:51