Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Organizacja ruchu

ważne od dnia 7.08.2007r

rejestracja na BIP-ie prowadzona od 07.08.2007 r.

1999

poz. 14A/1999Aneks do projektu stałej organizacji ruchu w ul. Nowogrodzkiej (dp nr 2602B) - przejście dla pieszych przy Urzędzie Pracy - ważny od 16.01.2015 r.

2004

poz. 5A/2004 Aneks do projekut stałej organizacji ruchu w ul. Nowogrodzkiej (dw nr 645) - przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul.Nowogrodzką (dg nr 101175B), a ul. Nowogrodzką (dg nr 101177B) na wysokości PPH EDPOL- ważny od 12.09.2014 r.

poz. 5B/2004 Aneks do projekut stałej organizacji ruchu w ul. Nowogrodzkiej (dw nr 645) - przejście dla pieszych między ul. Sikorskiego, a ul. Kanarkową - ważny od 16.01.2015

2005

poz. 7/2005 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Adama Mickiewicza - przebudowa ulicy - ważny po zakończeniu modernizacji

poz. 7A/2005 Aneks do projektu stałej organizacjiu ruchu ul. Adama Mickiewicza - wyniesione przejścia dla pieszych - ważny po zakończeniu budowy

2007

poz. 14/2007 Projekt stałej organizacji ruchu na parkingu w ul. Małachowskiego - zmiana w związku z urządzeniem postoju TAXI - ważny od dnia6.08.07 r.

poz. 15/2007 Projekt stałej organizacji ruchu na parkingu w ul. Żeromskiego - zmiana w związku z urządzeniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy b. m. nr 4 - ważny od dnia 01.10.2007 r.

poz. 16/2007 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Piłsudskiego, ul. Zawadzkiej, ul. Por. Łagody bez sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z wyjazdem z centrum handlowo-usługowego "KAUFLAND" (wprowadzono aneks poz. 11A/2008 od dnia 01.08.2015 r.) - ważny od 12.06.2008 r.

poz. 16A/2007- j. w. lecz aneks - ważny od dnia 12.06.2008 r. do 31..07.2015 r.

poz. 17/2007 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Szosa Zambrowska - nowa organizacja ruchu w związku z budowanym drugim pasem jezdni - ważny od dnia 03.07.2008 r.

poz. 18/2007 Projekt stałej organizacji ruchu dla wlotów ulic do m. Łomża - zmiana w związku z wprowadzeniem zakazu wjazdu do m. Łomża pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 10t od godz. 2400 do godz. 500 - ważny od dnia 07.03.2008 r.

poz. 18a/2007 Projekt stałej organizacji ruchu - zmiana istniejącej organizacji ruchu (poz. 18/2007) w związku z wprowadzeniem dodatkowej, nowej tablicy z treścią: "Nie dot. dojazdu do- i z- pow. Łomżyńskiego" - ważny od dnia 10.01.2008 r.

poz. 19/2007 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Kpt. Fr. Skowronka i w ul. b/n (ślepa - od skrzyżowania z ul. Strzelców Kurpiowskich) - nowa organizacja ruchu w związku z budową - ważny od dnia 16.10.2008 r.

ROK 2008

poz. 1/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Piłsudskiego na odc. od ul. Spokojnej do al. Legionów - w związku z modernizacją drogi - ważny od dnia 31.10.2011 r.

poz. 2/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w al. Legionów - zmiana w związku z rozszerzeniem treści tablicy "Nie dotyczy ruchu lokalnego" o treść: "... oraz pojazdów WORD i OSK" - ważny od dnia 01.02.2008 r.

poz. 3/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Senatorskiej - zmiana w związku z wprowadzeniem zakazu parkowania pojazdów na chodniku po stronie nieparzystej oraz projekt stałej organizacji w ul. Szkolnej - w związku z dodatkowym oznakowaniem pionowym przejścia dla pieszych - ważny od dnia 01.04.2008 r.

poz. 4/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Piłsudskiego - w związku z nowym przejściem dla pieszych w okolicy ESKULAP-u - ważny od dnia 01.07.2008r do 30.10.2011 r.

poz. 5/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Śniadeckiego - zmiana w związku z urządzeniem ośmiu miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na istniejących parkingach wzdłuż b. m. nr 20, 22, 24, 26, 28 - ważny od dnia 01.06.2008 r.

poz. 6/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Sikorskiego i ul. Wąskiej - zmiana w związku z urządzeniem pojedynczych dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na istniejących parkingach przy ZUS-ie - ważny od dnia 01.06.2008 r.

poz. 7/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Śniadeckiego - zmiana w związku z urządzeniem jednego miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej na istniejącym parkingu przy b. m. nr 14 - ważny od dnia 01.06.2008 r.

poz. 8/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w Al. Legionów wraz ze skrzyżowaniami Al. Legionów - ul. Polowa, Al. Legionów - ul. Skłodowskiej, Al. Legionów - ul. Sikorskiego i Al. Legionów - ul. Dworcowa - ul. Mickiewicza -  w związku z modernizacją drogi - ważny od dnia 31.10.2011 r.

poz. 9/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Wojska Polskiego - zmiana w związku z wprowadzeniem, na całej długości, ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz projekt stałej organizacji w ul. Browarnej - zmiana w związku z wprowadzeniem zakazu zatrzymywania się na całej długości, po stronie DANTEX-u - ważny od dnia 31.03.2008 r.

poz. 10/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego (parking Miejskiej Pływalni) - ważny od dnia 08.02.2011 r.

poz. 11/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Aleja Piłsudskiego na odcinku od ul. Aleja Legionów do ul. Szosa Zambrowska - w związku z modernizacją drogi - ważny od dnia 31.10.2011 r.

poz. 11A/2008 Aneks do Projektów stałej organizacji ruchu oraz sygnalizacji Świetlnych w ul. Aleja Piłsudskiego na odcinku od ul. Małachowskiego do zjazdu do "Kauflandu" - skrzyżowania z: ul. Zawadzką, ul. Małachowskiego oraz zjazdem do "Kauflandu" - ważny od dnia 01.08.2015 r.

poz. 11B/2008 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu w ul. Aleja Piłsudskiego na odcinku od ul. Aleja Legionów do ul. Szosa Zambrowska - budowa miejsca do zawracania - ważny od dnia zakończenia budowy.

 

poz. 11C/2008 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu w ul. Aleja Piłsudskiego na odcinku od ul. Aleja Legionów do ul. Szosa Zambrowska - zmiana organizacji ruchu przy wyjeździe ze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży - ważny od dnia zakończenia budowy.

 

poz. 12/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Sybiraków w Łomży - zatoki przystankowe dla autobusów komunikacji miejskiej - ważny od dnia 09.02.2009 r.

poz. 12A/2008 Aneks do projektu stałej organizacji w ul. Sybiraków w Łomży - przejście dla pieszych przy blokach nr 8, 10 - ważny od 01.06.15 r.

poz. 13/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Kraska w Łomży- II etap (przy kościele) - ważny od dnia 24.09.2011 r.

poz. 14/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w obrębie zjazdu z Placu Pocztowego na działkę  nr 10425/1 w Łomży - ważny od dnia 01.06.2008 r.

poz. 15/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Senatorskiej w Łomży - ważny od dnia 15.11.2010 r.

poz. 16/2008 Projekt stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania ul. Przykoszarowej i ul. Wiosennej - przejście dla pieszych w Łomży - ważny od dnia 05.07.2008 r.

poz. 17/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Stacha Konwy w Łomży na miejsca postojowe dla osób niepelnosprawnych - ważny od dnia 01.07.2008r.

poz. 18/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w parkingu przy ul. Niemcewicza w Łomży na miejsca postojowe dla osób niepelnosprawnych - ważny od dnia 01.07.2008r

poz. 19/2008 Projekt stałej organizacji ruchu dla Strefy Płatnego Parkowania w ulicach: Senatorska, Dworna i Szkolna w Łomży - ważny od chwili wprowadzenia w życie rozszerzonej Płatnej Strefy Parkowania

poz. 20/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w  ul. Rządowej w Łomży - ważny od dnia 01.04.2009 r.

poz. 21/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w  ul. Zawadzkiej w Łomży, przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów - ważny od dnia 10.09.2008r.

poz. 22/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Krętej w Łomży, progi zwalniające - ważny od dnia 01.09.2008 r.

poz. 23/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w  ulicy b/n, pomiędzy ul. Makową, a ul. Chabrową w Łomży - ważny z chwilą zakończenia budowy ulicy

poz. 24/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Piwnej w Łomży - ważny od dnia 18.03.2014 r.

poz. 25/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Pułkowej w Łomży - ważny z chwilą zakończenia budowy

poz. 26/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w  Al. Legionów wraz ze skrzyżowaniami Al. Legionów - Piłsudskiego, Al. Legionów - Przykoszarowa - Spokojna, Al. Legionów - Poznańska w Łomży - w związku z modernizacją drogi -ważny od 28.10.2011 r. do 08.03.2012 r. (aktualizacja w poz. nr 30/2011 - ważny od dnia 09.03.2012 r.)

poz. 27/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Moniuszki w Łomży - ważny od dnia 10.11.2008 r.

poz. 28/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w  ul. Spokojnej w Łomży, od ul. Piłsudskiego do ul. Pileckiego (planowanego ronda) i w ul. Pileckiego, od ul. Spokojnej (planowanego ronda) do ul. Aleja Legionów - ważny od dnia 31.10.2011 r.

poz. 29/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w  ul. Akademickiej w Łomży (etap I - od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do projektowanego ronda ul. Spokojnej na terenie zlikwidowanej bocznicy kolejowej) - ważny od 20.11.2011 r.

poz. 30/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Akademickiej w Łomży (sięgaczu ul. Poznańskiej, etap II - od projektowanego ronda ul. Spokojnej na terenie zlikwidowanej bocznicy kolejowej do ul. Akademickiej) - ważnyod dnia 28.08.2014 r.

poz. 30A/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Akademickiej (b. sięgacz ul. Poznańskiej,  od ronda w ul. Pileckiego) w Łomży (pionowy znak drogowy, zakazu B-18/10ton) ważnyod dnia 15.10.2014 r.

poz. 30B/2008 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Akademickiej (b. sięgacz ul. Poznańskiej,  od ronda w ul. Pileckiego) w Łomży(nowe przystanki autobusowe w rejonie PWSiP) - ważnyod dnia 15.12.2014 r.

poz. 31/2008 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Szosa Zambrowska w Łomży na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Anny do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego - ważny od dnia 23.12.2008 r.

 

ROK 2009

poz. 1/2009 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Spokojnej w Łomży, od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego -  w związku z modernizacją drogi - ważny od dnia 31.10.2011 r.

poz. 2/2009 Projekt stałej organizacji ruchu w  ul. Kazańskiej w Łomży, zatoka przystankowa dla autobusów komunikacji miejskiej - ważny od 09.02.2009 r., wprowadzono dnia 20.11.2009 r.

poz. 3/2009 Projekt stałej organizacji ruchu w  ul. Łąkowej w Łomży wraz z trzema sięgaczami - ważny od dnia 05.11.2011 r.

poz. 4/2009 Projekt stałej organizacji ruchu, przebudowa odcinka dg nr 101072B ul. Mała Kraska w Łomży należącej do Miasta Łomża - ważny od dnia 02.2010 r.

poz. 4A/2009 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu ul. Mała Kraska (oznakowanie bezpieczeństwa dzieci i pozostałych pieszych)- ważny od dnia 30.08.2016 r.

poz. 5/2009 Projekt stałej organizacji ruchu,  ul. Pileckiego w ciągu dp nr 2607B na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleja Legionów do skrzyżowania z linią kolejową Łomża - Śniadowo  -  ważny od dnia 31.10.2011 r.

poz. 6/2009 Projekt stałej organizacji ruchu, przebudowa ul. Prostej w km 0+000 ÷ 0+0064 w Łomży - ważny od dnia 10.07.2009 r.

poz. 7/2009 Projekt stałej organizacji ruchu, przebudowa ul. Cichej w km 0+000 ÷ 0+0078 w Łomży - ważny od dnia 10.07.2009 r.

poz. 8/2009 Projekt stałej organizacji ruchu, od GPZ przy stacji paliw BP do granicy administracyjnej miasta -  w związku z modernizacją drogi - ważny od dnia 31.10.2011 r.

poz. 9/2009 Projekt stałej organizacji ruchu, ul. Fabryczna na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Wojska Polskiego - ważny od dnia 10.06.2009 r., wprowadzono dnia 06.07.2009 r.

poz. 10/2009 Projekt stałej organizacji ruchu, ul. Al. Legionów na odcinku wzdłuż elewacji frontowej budynku Alior Bank - ważny od dnia 15.06.2009 r.

poz. 11/2009 Projekt stałej organizacji ruchu, ul. Wąska i b/n (droga wewnętrzna) - od dnia 01.08.2009 r.

poz. 12/2009 Projekt stałej organizacji ruchu, ul. Aleja Legionów (zjazd do "Stokrotki") - ważny od dnia 07.10.2009 r.

poz. 13/2009 Projekt stałej organizacji ruchu, ul. Woziwodzka, Zatylna - ważny z chwilą zakończenia budowy UM

poz. 14/2009 Projekt stałej organizacji ruchu, ul. Marynarskiej od ul. Kierzkowej (przebudowa ciągu pieszojezdnego) -  ważny od dnia 29.12.2009 r.

poz. 15/2009 Projekt stałej organizacji ruchu, ul. Zjazd 15 (przebudowa układu drogowego) - ważny od dnia 18.11.2010 r.

ROK 2010

poz. 1/2010 Projekt stałej organizacji ruchu, ul. Bartnicza w km 0+000 ÷ 0+457,50 i ul. Wiśniowa w km 0+000 ÷ 0+180,00 - ważny o dnia 15.10.2010 r.

poz. 2/2010 Projekt stałej organizacji ruchu, ul. Kanarkowa odc. I w km 0+000 ÷ 0+134,00, ul. Kanarkowa odc. II w km 0+000 ÷ 0+079,17 i ul. Słowikowa w km 0+000 ÷ 0+163,10 -  ważny od dnia  06.12.2013 r.

poz. 3/2010 Projekt stałej organizacji ruchu, ul. Sosnowa w km 0+000 ÷ 0+106,10 - ważny od dnia 21.10.2011 r.

i ul. Zielna w km 0+000 ÷ 0+116,00 - ważny od dnia 30.08.2011 r.

poz. 4/2010 Projekt stałej organizacji ruchu, ul. Ogrodnika ze skrzyżowaniem z ul. Krzywą - ważny od dnia 27.11.2012 r.

poz. 5/2010 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Spokojnej w Łomży, od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Aleja Legionów - ważny od dnia 31.10.2011 r.

poz. 6/2010 Projekt stałej organizacji ruchu w  ul. Kopernika w Łomży - ważny od dnia 01.07.2010 r.

poz. 7/2010 Projekt stałej organizacji ruchu w  ul. Polnej w Łomży - ważny od dnia 01.06.2011 r.

poz. 8a/2010 Projekt stałej organizacji ruchu w  ul. Kraska w Łomży - ważny od dnia 01.09.2010 r. w części dotyczącej strefy ograniczonej prędkości do 30km/h

poz. 8b/2010 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Kraska w Łomży - ważny ważny od dnia 15.11.2010 r., w części dotyczącej zakazu wjazdu samochodów ciężarowych o rzeczywistej masie samochodów ciężarowych powyżej 8 ton,

poz. 9/2010 Projekt stałej organizacji ruchu w  ul. M. C. Skłodowskiej w Łomży (na odcinku od bramy Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych - ważny od dnia 01.10.2010 r.

poz. 10/2010 Projekt stałej organizacji ruchu w  ul. Rybaki i ul. b/nazwy III - przejście dla pieszych z ul. Kapucyńskiej w Łomży - ważny od dnia 15.10.2011r.

poz. 11/2010 Projekt stałej organizacji ruchu w  ul. Sikorskiego - przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Kierzkową w Łomży - ważny od dnia 15.10.2011 r.

poz. 12/2010 Projekt stałej organizacji ruchu w  ul. Zjazd - przejście dla pieszych na wysokości hotelu MOSiR-u w Łomży - ważny od dnia 15.10.2011 r. do 23.11.14 r. (wprowadzono zmianę - poz. 7/2014)

poz. 13/2010 Projekt stałej organizacji ruchu w  ul. Broniewskiego - przejście dla pieszych oraz parking w Łomży - ważny od dnia 21.10.2011 r.

poz. 14/2010 Projekt stałej organizacji ruchu w  ul. gen. Władysława Sikorskiego - związany z nowym zjazdem na działkę nr 21444 w Łomży - ważny po zakończeniu budowy zjazdu

ROK 2011

poz. 1/2011 Projekt stałej organizacji ruchu, ul. Krzywa w km 0+000 ÷ 0+154,30 odcinek I, w km 0+000 ÷ 0+128,94 odcinek II i w km 0+000 ÷ 0+ 060,80 odcinek III - ważny od 27.11.2012 r.

poz. 2/2011 Projekt stałej organizacji ruchu, ul. Żabia - ważny od 24.08.2012 r.

poz. 3/2011 Projekt stałej organizacji ruchu, ul. Poznańska - zjazd publiczny na dz. nr 40116/3 - ważny z chwilą zakończenia budowy

poz. 4a/2011 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu w ul. Poznańska (poz. 12/2007), dodatkowo wprowadzono tablicę F-13 "OSTRÓW MAZ." na rondzie z ul. Mała Kraska - ważny od 15.04.2011 r.

poz. 4b/2011 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu w ul. Poznańska (poz. 12/2007 i poz. 26/2008), dodatkowo wprowadzono znaki pionowe, zakazu B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi ponad 10ton"  - ważny od 05.05.2011 r.

poz. 5/2011 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu w ul.Mickiewicza (poz. 7/2005), dodatkowo wprowadzono znaki pionowe, zakazu B-35 "zakaz postoju pojazdów ponad 5 minut"  na przeciwko SP nr 7, po drugiej stronie jezdni - ważny od 05.05.2011 r.

poz. 6/2011 Projekt stałej organizacji ruchu, ul. Poznańska na odcinku od al. Legionów do ul. Poligonowej - ważny od dnia 10.11.2011 r.

poz. 6A/2011 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu, ul. Poznańska na odcinku od al. Legionów do ul. Poligonowej (znakdrogowy, pionowy zakazu B-18/10ton)  - ważny od dnia 15.10.2014 r.

poz. 7/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Polnej - ważny od dnia 12.12.2011 r.

poz. 8/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Staffa, progi zwalniające - ważny od dnia 11.07.2011 r.

poz. 9/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Makowa, progi zwalniające - ważny od dnia 11.07.2011 r.

poz. 10/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Kazańska, progi zwalniające - ważny od dnia 11.07.2011 r.

poz. 11/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Fabrycznej, zakaz B-18 - ważny od dnia 11.07.2011 r.

poz. 12/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Broniewskiego, przejście dla pieszych - ważny od dnia 11.07.2011 r.

poz. 13/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul.Poznańskiej, przejście dla pieszych i zakaz B-36 przy browarze  - ważny od dnia 14.10.2011 r.

poz. 14/2011 Projekt stałej organizacji ruchu na osiedlu D-E, przejścia dla pieszych - ważny od dnia 11.07.2011 r.

poz. 15/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Nowogrodzkiej, zjazd do PP-H EXport - Import. Edward Dąbrowski - ważny od dnia 01.08.2011 r.

poz. 16/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Wojska Polskiego, przejście dla pieszych z azylem - ważny od dnia 14.10.2011 r.

poz. 17/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Studenckiej, koperty - ważny od dnia 11.07.2011 r.

poz. 18/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Towarowej, zakaz B-36 - ważny od dnia 23.09.2011 r.

poz. 19/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. M. Skłodowskiej - Curie, parking i przejście dla pieszych - ważny od dnia 22.08.2011 r.

poz. 20/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Zamiejska na odcinku o dł. 130 m - ważny od 14.06.2013 r.

poz. 21/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Szosa Zambrowska, przejazd przez pas zieleni - ważny od dnia 06.12.2011 r.

poz. 22/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w łączniku pomiędzy ul. Szosą Zambrowską, a ul. Wąską (ul. Ks. bpa Stanisław Łukomskiego - dg nr 101055B) - ważny od dnia 27.03.2015 r.

poz. 23/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. gen. Sikorskiego, zatoka postojowa  - ważny od 30.04.12 r.

poz. 24/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w łączniku pomiędzy ul. Spokojną, a ul. Wesołą - ważny z chwilą zakończenia budowy

poz. 25/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Wojska Polskiego na odc. od pl. Kościuszki do pętli autobusowej przy ul. Tkackiej  - ważny z chwilą zakończenia budowy

poz. 25A/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Wojska Polskiego, sygn. świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Wesołą - ważny z chwilą zakończenia budowy

poz. 25B/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Wojska Polskiego, sygn. świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Spokojną - ważny z chwilą zakończenia budowy

poz. 25C/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Wojska Polskiego, sygn. świetlnej na skrzyżowaniu z ul. gen. Sikorskiego - ważny z chwilą zakończenia budowy

poz. 25D/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Wojska Polskiego, sygn. świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Nowogrodzką - ważny z chwilą zakończenia budowy

poz. 25E/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Wojska Polskiego, sygn. świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Polową - ważny z chwilą zakończenia budowy

poz. 25F/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Wojska Polskiego, sygn. świetlna na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Polną i ul. Nowoprojektowaną - ważny z chwilą zakończenia budowy,

poz. 25G/2011 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu w ul. Wojska Polskiego, Plac Kościuszki/Jantar - dodatkowe oznakowanie istniejącej zatoki autobusowej - ważny od 01.06.15 r.

poz. 25H/2013 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej z oświetleniem na ul. Wojska Polskiego w Łomży - ważny po zakończeniu budowy

poz. 26/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Kierzkowej, zjazd na parking przy SP nr 4 - ważny od 11.10.2012 r.

poz. 26A/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Kierzkowej, miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na istniejącym parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego - ważny od 31.12.2015 r.

poz. 27/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. por. Łagody, parking przykościele p.w. Krzyża Św. - ważny od 12.09.2011 r.

poz. 28/2011 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu w ul. Aleja Piłsudskiego na odc. od ul. Spokojnej do ul. Aleja Legionów, obszar zajezdni PKS - ważny od dnia 28.10.2011 r.

poz. 29/2011 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Polnej, dojazd na parking przy SP nr 5 - ważny od 31.10.2011 r.

poz. 30/2011 aktualizacja Projektu stałej organizacji ruchu z poz. nr 26/2008 - ważny od dnia 09.03.2012 r.

ROK 2012

poz. 1/2012 Projekt stałej organizacji ruchu, znaki D-26 na skrzyżowaniach: ul. Wojska Polskiego z ul. Poznańską i ul. Browarną oraz ul. Aleja Legionów z ul. Poznańską i ul. Szosa do Mężenina - ważny od 14.05.2012 r., zgodnie z decyzją WGK.7230.2.10.2012 na umieszczenie reklamy z logo

poz. 2/2012 Projekt stałej organizacji ruchu ul. gen. Sikorskiego i ul. Zawadzkiej wraz z sygnalizacją świetlna  - ważny od dnia 06.12.2012 r.


poz. 2A/2012 Projekt stałej organizacji ruchu ul. gen. Sikorskiego - przejazd  do zawracania - ważny z chwilą zakończenia przebudowy

poz. 3/2012 Projekt stałej organizacji ruchu - Budowa i przebudowa ulic Wojska Polskiego, Ciepłej, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 13KD-D i Poznańskiej w Łomży wraz z niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu etap B - ul. Ciepła, 4KD-L, 6KD-L, 13KD-D- ważny od dnia 20.04.2015 r.

poz. 3a/2012 Projekt stałej organizacji ruchu j.w. lecz etap A - ul. Wojska Polskiego  - ważny z chwilą zakończenia przebudowy

poz. 4/2012 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Rządowa  - ważny z chwilą zakończenia budowy

poz. 5/2012 Projekt stałej organizacji ruchu. Rozbudowa ul.Szosa do Mężenina na odcinku od Alei Legionów do granicy administracyjnej miasta  - ważny od dnia 27.05.2014 r.

poz. 6/2012 Projekt stałej organizacji ruchu dla zjazdu publicznego z ul. Leśnej w Łomży do działek mieszkalno - usługowych nr 20402, nr 20403 i nr 20405 bez możliwości wyjazdu   - ważny od dnia 01.06.2012 r.

poz. 7/2012 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Aleja J. Piłsudskiego w Łomży - przejście dla pieszych u wlotu w ul. Talesa z Miletu_aneks do SOR poz. 11/2008 (zmainy w rys. nr 1.6) - ważny od dnia 01.07.2012 r.

poz. 8/2012 Projekt stałej organizacji ruchu. Budowa ronda w ciągu ul. Spokojnej w Łomży - przy rzece Łomżyczka - ważny z chwilą zakończenia budowy

poz. 9/2012 Projekt stałej organizacji ruchu oznakowania drogi wewnętrznej łączącej ulice: Niemcewicza i Przykoszarową w Łomży - ważny od dnia 20.05.2012 r.

poz. 10/2012 Projekt stałej organizacji ruchu. Droga dojazdowa do śmietnika przy ul. Zawadzkiej w Łomży (w pobliżu bloku mieszkalnego przy ul. Plac Niepodległości 15) - ważny od dnia 30.11.2012 r.

poz. 11/2012 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Kwadratowej w Łomży (inwentaryzacja i próg zwalniający) - ważny od dnia 01.06.2012 r.,

poz. 12/2012 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Różanej w Łomży  (inwentaryzacja i próg zwalniający) - ważny od dnia 01.06.2012 r.,

poz. 13/2012 Projekt stałej organizacji ruchu zjazd publiczny z ul. Szosa Zambrowska w Łomży  (dz. nr 12580,12581) - ważny po zakończeniu budowy,

poz. 14/2012 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Sikorskiego w Łomży na odc. od ul. Nowogrodzkiej do ul. Dwornej z wył. skrzyżowań z ul. Wojska Polskiego, Aleją Legionów oraz zakresu realizowanego przez galerię VENEDA odc. 1 - dk nr 63 od ul. Wyszyńskiego do Alei Legionów z wył. skrzyżowania z Aleją Legionów - ważny po zakończeniu przebudowy,

poz. 15/2012 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Sikorskiego w Łomży na odc. od ul. Nowogrodzkiej do ul. Dwornej z wył. skrzyżowań z ul. Wojska Polskiego, Aleją Legionów oraz zakresu realizowanego przez galerię VENEDA, odc. 2 - dk nr 63 od Alei Legionów do ul. Wojska Polskiego z wył. skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego - ważny po zakończeniu przebudowy,

poz. 16/2012 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Sikorskiego w Łomży na odc. od ul. Nowogrodzkiej do ul. Dwornej z wył. skrzyżowań z ul. Wojska Polskiego, Aleją Legionów oraz zakresu realizowanego przez galerię VENEDA odc. 3 - dw nr 645 od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej ze skrzyżowaniem, od km 57+726,70 do km 58+634,60 - ważny od dnia 28.08.2014 r.

poz. 17/2012 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Sikorskiego w Łomży na odc. od ul. Nowogrodzkiej do ul. Dwornej z wył. skrzyżowań z ul. Wojska Polskiego, Aleją Legionów oraz zakresu realizowanego przez galerię VENEDA odc. 3 - dp nr 2600B od ul. Szosa Zambrowska do ul. Dwornej ze skrzyżowaniem z ul. Dworną - ważny po zakończeniu przebudowy,

poz. 18/2012 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Sikorskiego- most im. Majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Łomży - ważny z chwilą ustalenia terminu wprowadzenia,

poz. 18A/2012 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu dla mostu im. Majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Łomży (zmiana opisów tablic T-0) ważny od dnia 14.09.2016 r.,

poz. 19/2012 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Browarnej - odc. I (od km 0+017,61 do km 0+318,49) - ważny od dnia 24.04.2015 r.

poz. 20/2012 Projekt stałej organizacji ruchu - wykonanie zjazdu (do dz. nr 23161 i 23159) z ulicy dojazdowej do C. H. "Narew": w Łomży - ważny po zakończeniu budowy,

poz. 21/2012 Projekt stałej organizacji ruchu dla obszaru pomiędzy ulicami: Al. Legionów, Polowa, Giełczyńska, Krzywe Koło w Łomży - ważny od dnia 20.08.2012 r.,

poz. 21A/2012 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu - obszar pomiędzy ulicami: Aleja Legionów, Polowa, Giełczyńska, Krzywe Koło w Łomży (ul. Dworna - odc. od ul. Giełczyńskiej do Alei Legionów) - ważny od 30.IV.2013 r.

poz. 21B/2012 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu - obszar pomiędzy ulicami: Aleja Legionów, Polowa, Giełczyńska, Krzywe Koło w Łomży (oznakowanie miejsc postojowych przy d. ZURIT, koperta dla inwalidów na Starym Rynku przy Ratuszu, przeniesienie znaku D-45) - ważny od 20.III.2014 r.

poz. 21C/2012 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu - obszar pomiędzy ulicami: Aleja Legionów, Polowa, Giełczyńska, Krzywe Koło w Łomży(koperta dla inwalidów w ul. Sadowej, parking w Starym Rynku, parking oraz wyznaczenie 10 miejsc postojowych w ul. Dwornej, oznakowanie strefy ograniczonego postoju na ul. Krótkiej, dodatkowy napis "płatny: na znakach D-18, wymiana znaków D-44 i D-45 na grupę "dużą" z symbolem "parkometr") - ważny od 15.IX.2014 r.

poz. 21D/2012 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu - obszar pomiędzy ulicami: Aleja Legionów, Polowa, Giełczyńska, Krzywe Koło w Łomży - czasowe wyłączenie strefy ograniczonego postoju na Starym Rynku w okresie od 01.VI.15 r. do 30.IX.15r., poszerzenie strefy ograniczonego postoju na Starym Rynku, umożliwienie przejazdu dookoła Starego Rynku, wyznaczenia dodatkowych miejsc pod Halą Targową na Starym Rynku - ważny od 01.06.15 r.

poz. 21E/2012 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu - obszar pomiędzy ulicami: Aleja Legionów, Polowa, Giełczyńska, Krzywe Koło w Łomży - linia p-4 na odcinku od ul. Dwornej do działki nr 10650 - ważny po zakończeniu budowy

poz. 22/2012 Projekt stałej organizacji ruchu dla przejścia dla pieszych w ul. Zdrojowej na wysokości bud. nr 27 i dla skrzyżowań z ul. Królowej Bony - ważny od 01.08.2012 r.

poz. 23/2012 Projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Przemysłowej w Łomży, na odc. od ul. Mała Kraska do ul. Poligonowej - ważny od 05.08.2013 r.,

poz. 24/2012 Projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Browarnej w Łomży (odcinek I od km 0+017,61 do km 0+318,49i odcinek II od km 0+318,49 do km 0+817,00) - ważny od dnia 24.04.2015 r.

poz. 25/2012 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Wyzwolenia w Łomży, po wybudowaniu zatoki postojowej na samochody osobowe - ważny od 01.08.2012 r.

poz. 26/2012 Projekt stałej organizacji ruchu dla ulic: Grobla Jednaczewska i Nadnarwiańska w Łomży - ważny od 24.08.2012 r.

poz. 27/2012 Projekt stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania ul. Owocowej z ul. Szosa Zambrowska w Łomży - ważny od 01.09.2012 r.

poz. 28/2012 Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej p. poż. łączącej ulice: Kwiatową (dg) i Dmowskiego (wewnętrzna)  w Łomży - ważny od 10.09.2012 r.

poz. 29/2012 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Bernatowicza w Łomży - ważny od 15.10.2012 r.

poz. 29A/2012 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu ul. Feliksa Bernatowicza: przejście dla pieszych - ważny po zakończeniu budowy

poz. 30/2012 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. gen. Sikorskiego w Łomży na odcinku 5 od mostu na rz. Narwi w kierunku ul. Dwornej - ważny od 28.08.14 r.

poz. 31/2012 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Łomży (parking przy Przedszkolu Publicznym nr 2) - ważny po zakończeniu budowy

poz. 32/2012 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Wojska Polskiego w Łomży (parking przy Przedszkolu Publicznym nr 8) - ważny po zakończeniu budowy

poz. 33/2012 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Rybaki w Łomży - przejście dla pieszych, ograniczenie prędkości do 40km/h na odc. od ul. Plac Zielony do ul. Sikorskiego - ważny od. dnia 15.12.2012 r.,

poz. 33A/2012 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu w ul. Rybaki w Łomżyj. w.  - przystanki MPK - ważny od. dnia 11.08.2014 r.,

poz. 34/2012 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Dworcowej w Łomży - postój taxi - ważny od. dnia 15.12.2012 r.,

poz. 35/2012 Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Ks. Anny w Łomży - postój taksówek przy skrzyżowaniu z ul. Zawadzką i nakaz prawoskrętu przy skrzyżowaniu z ul. Szosa Zambrowska - ważny od. dnia 15.12.2012 r.,

poz. 36/2012 Projekt stałej organizacji ruchu. Budowa ul. Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej i Turkusowej w Łomży - ważny od dnia 30.11.2015 r.

ROK 2013

poz. 1/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Katyńska w Łomży - odcinek długości 183,50 m - ważny od 07.03.2013 r.,

poz. 2/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Przykoszarowa w Łomży- ważny od dnia 31.10.2014 r.,

poz. 2A/2013 Inwentaryzacja i aneks do projektu stałej organizacji ruchu ul. Przykoszarowej - dg nr 101107B w Łomży (wyniesieone przejsćie dla pieszych) - ważny po zakończeniu budowy

poz. 3/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Akademickiej w Łomży - odcinek od ronda w ciągu ul. Spokojnej do istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 0 + 352 - ważny od dnia 28.04.2014 r.

poz. 4/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Akademickiej w Łomży - odcinek III od km 0+817,00 do km 1+294,37 - ważny po zakończeniu przebudowy i budowy

poz. 5/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. 01KL - sięgacz ul. Spokojnej w Łomży - od km 0+000,00 do km 0+670,00 - ważny po zakończeniu przebudowy

poz. 6/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ciąg pieszo - jezdny, ul. Miodowa w Łomży - od km 0+000,00 do km 0+107,80 - ważny od 20.09.2013 r.

poz. 7/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Wąska w Łomży - od km 0+000,00 do km 0+344,00 - ważny od 28.11.2013 r.

poz. 8/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Sosnowej w Łomży - od km 0+000,00 do km 0+119,00 - ważny od 23.08.2013 r.

poz. 9/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Poprzecznej w Łomży - od km 0+000,00 do km 0+193,00 - ważny od 25.09.2013 r.


poz. 10/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - rejon ulic Meblowej  i Ciepłej w Łomży - ważnyod dnia 20.04.2015 r.


poz. 11/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - publiczny parking dla samochodów osobowych na zapleczu budynku nr 10 przy ul. Aleja Legionów w Łomży - ważny po zakończeniu budowy parkingu

poz. 12/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Pawia w Łomży na odc. od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, od km 0+000 do km 0+175,80 - ważny po zakończeniu przebudowy

poz. 13/2013 Projekt stałej organizacji ruchu -  ulica 3KDL (ul. Kazimierza Wlk. - dg nr 101196B) łącząca ul. Wąską z ul. Kierzkową oraz ciągi pieszo - jezdne: 1KDD (ul. Stefana Batorego), 2KDD (ul. Władysława Jagiełły) i 3KDD (ul. Królowej Jadwigi)  - dg nr 101196B w Łomży  - ważny po zakończeniu budowy

poz. 14/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Zawadzka w Łomży. Etap I - odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej - ważny po zakończeniu budowy

poz. 14A/2013 Aneks do  projekut stałej organizacji ruchu - ul. Zawadzka w Łomży. Etap I - odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej - ważny po zakończeniu budowy

poz. 14B/2013 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu ul. Zawadzka w Łomży (przejscia dla pieszych) - ważny od dnia 19.01.2017 r.

poz. 15/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Szosa Zambrowska w Łomży. Przejście dla pieszych na wysokości marketu "Biedronka" - ważny po zakończeniu budowy


poz. 16/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Zdrojowa w Łomży. Odcinek między skrzyżowaniami z ul. Królowej Bony - ważny od 10.08.2013 r.


poz. 17/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Krzywe Koło w Łomży. Budowa schodów i  przebudowa infrastruktury technicznej - ważny po zakończeniu budowy.


poz. 18/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Zawadzka w Łomży. Etap II - przebudowa i budowa ulicy wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji istniejącym zbrojeniem terenu - ważny po zakończeniu przebudowy

poz. 18A/2013 Aneks do projekut stałej organizacji ruchu - ul. Zawadzka w Łomży. Etap II - przebudowa i budowa ulicy wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji istniejącym zbrojeniem terenu - ważny po zakończeniu przebudowy


poz. 19/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Zawadzka w Łomży. Budowa lewoskrętu na stację paliw ORLEN  - wprowadzono zmiany i zarejestrowano w poz. 21/2012


poz. 20/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Kaktusowa w Łomży. Przebudowa ulicy - ważny od dnia 04.12.2015 r.


poz. 21/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Zawadzka w Łomży. Przebudowa części ulicy (wykonanie lewoskrętu na stację paliw ORLEN) - ważny po zakończeniu budowy i przebudowy


poz. 22/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Strusia w Łomży. Rozbudowa wraz z przebudową nawierzchni drogowej przejazdu kolejowego oraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej - ważny od dnia 24.10.2014 r.


poz. 23/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - sięgacz ul. Nowogrodzkiej (ul. 02 KDD) w Łomży. Rozbudowa wraz  z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej - ważny od dnia 18.08.2015 r.

poz. 24/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. 04 KDL(pomiędzy ul. Meblową a ul. NSZ - dg nr 101178B) w Łomży przy byłych zakładach przemysłu bawełnianego wraz  z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej - ważny od dnia 20.04.2015 r.

poz. 25/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - skrzyżowanie ul. Ks. Anny i ul. Szosa Zambrowska w Łomży, budowa sygnalizacji świetlnej - ważny od 01.12.2015 r.

poz. 26/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Poligonowa w Łomży, skrzyżowanie drogi do zbiornika PPS-u i Zarządów Dróg - ważny od dnia 23.12.13 r.

poz. 27/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Studencka w Łomży - ważny po zakończeniu przebudowy

poz. 28/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Kopernika w Łomży - ważny po zakończeniu przebudowy

poz. 28A/2013 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Kopernika w Łomży - odcinek od skrzyżowania z drogą wewnętrzną z Os. Monte Cassino do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do MPEC-u - ważny od 01.06.15 r.

poz. 28B/2013 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu ul. Kopernika w Łomży (progi zwalniające) - ważny od dnia 21.11.2016r.

poz. 28C/2013 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu ul. Kopernika w Łomży (przejście dla pieszych) - ważny od zakończenia budowy.

poz. 28D/2013 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu ul. Kopernika w Łomży (miejsce dla osoby niepełnosprawnej przy Zespole Szkół Ekonomicznych) - ważny od zakończenia budowy.

ROK 2014

poz. 1/2014 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Łukasińskiego w Łomży - od ul. Strzelców Kurpiowskich do sięgacza ul. Nowogrodzkiej - ważny od 01.04.2014 r. do 15.05.15 r. (wprowadzono poz. 4/2015),

poz. 2/2014 Projekt stałej organizacji ruchu - os. Górka Zawadzka w Łomży - ważny od 21.05.2014 r.,

aktualizacja zostanie wprowadzona do 31.12.2014 r.

poz. 3/2014 Projekt stałej organizacji ruchu - os. Jantar w Łomży - ważny od 01.07.2014 r.,

poz. 4/2014 Projekt stałej organizacji ruchu rozbudowa ul. Wiosennej w Łomży - ważny po zakończeniu rozbudowy

poz. 5/2014 Projekt stałej organizacji ruchu na oznakowanie przejazdu kolejowo - drogowego poziomymim liniami spowalniającymi jazdę w ciągu ul. Poznańskiej ważny od 15.IX.2014 r.

poz. 6/2014 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Poznańska, przebudowa odcinka drogi przy stacji paliw na dz. nr geod. 30700 - ważny po zakończeniu przebudowy

poz. 7/2014 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Zjazd, B-36 zakaz zatrzymwania się pojazdów nie wzywanych do ważenia na wysokości wagi przy wjeździe do MPWiK - ważny od 24.11.14 r.

ROK 2015

poz. 1/2015 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Aleja Legionów, przbudowa zjazdu publicznego na dz. nr 23131/2 - ważny po przebudowie zjazdu

poz. 2/2015 Projekt stałej organizacji ruchu - próg zwalniający w ul. Wesołej, na wysokości b. m. nr 100, 102, 133 i 135 - ważny od 01.03.15 r.

poz. 3/2015 Projekt stałej organizacji ruchu - skrzyżowanie drogi wewnętrznej z ul. Tkacką w Łomży - ważny po zakończeniu budowy

poz. 4/2015 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Poligonowa i sięgacz w Łomży - ważny po zakończeniu budowy i przebudowy

poz. 5/2015 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Łukasińskiego w Łomży - od ul. Strzelców Kurpiowskich do sięgacza ul. Nowogrodzkiej - ważny od 15.05.15 r. (zamiast poz. 1/2014) ul. Łukasińskiego w Łomży - od ul. Strzelców Kurpiowskich do sięgacza ul. Nowogrodzkiej - ważny od 01.04.2014 r. do 15.05.15 r. 

poz. 6/2015 Projekt stałej organizacji ruchu - rozbudowa dk klasy G nr 63, ul. Szosa Zambrowska w Łomży wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej - ważny po zakończeniu budowy

poz. 7/2015 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Zawady Przedmieście w Łomży - ważny po wykonaniu rozbudowy

poz. 8/2015 Projekt stałej organizacji ruchu - ul.Dmowskiego w Łomży, dg nr 101021B - ważny od dnia 25.11.2015 r.

poz. 9/2015 Projekt stałej organizacji ruchu - skrzyżowanie ul.Szosa Zambrowska z ul.. Ks. Anny w Łomży. Budowa sygnalizacji świetlnej - ważny od dnia 01.12.2015 r.

poz. 10/2015 Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Reymonta w Łomży. Przejście dla pieszych na wysokości usuniętego ogrodzenia Publicznego Gimnazjum nr 1 - ważny po zakończeniu budowy

poz. 11/2015 Projekt stałej organizacji ruchu - Rejon skrzyżowań ulic: Makowej, Chabrowej i Wojska Polskiego w Łomży - ważny od dnia 14.12.15 r.

ROK 2016

poz. 1/2016 Projekt stałej organizacji ruchu - Sięgacz ul. Poligonowej, dz. nr 40110/4 w Łomży  - ważny po zakończeniu budowy

poz. 2/2016 Projekt stałej organizacji ruchu - Sięgacz ul. Szosa Zambrowska, dz. nr 12714  w Łomży  - ważny po zakończeniu budowy

poz. 3/2016 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Piaskowej w Łomży - ważny od dnia zakończnia budowy

poz. 4/2016 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Ptasiej w Łomży - ważny od dnia zakończenia budowy

poz. 5/2016 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Nowogrodzkiej w Łomży (oznakowanie zjazdu z działki 20065/4) - ważny po zakończeniu budowy

poz. 5A/2016 Aneks do projektu stałej organizacji ruchu ul. Nowogrodzkiej w Łomży (oznakowanie zjazdu z działki 20065/4) - ważny po zakończeniu budowy

poz. 6/2016 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Ks. Janusza w Łomży (montaż lustra drogowego U-18a) - ważny od dnia 01.06.2016 r.

poz. 7/2016 Projekt stałej organizacji ruchu rozbudowa i przebudowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej w Łomży - ważny od dnia zakończenia budowy

poz. 8/2016 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Stawowej w Łomży - ważny od dnia zakńczenia budowy

poz. 9/2016 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Nowogrodzkiej (parking dla klientów zakładu "CARPEXIM") - ważny od dnia zakończenia budowy

poz. 10/2016 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Piaski w Łomży - ważny od dnia zakończenia budowy

poz. 11/2016 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Podleśnej w Łomży - ważny od dnia zakończenia budowy

poz. 12/2016 Projekt stałej organizacji ruchu  ul. Al. Legionów w Łomży (przebudowa zjazdów publicznych na działke 23131/2) - ważny po zakończeniu budowy

poz. 13/2016 Projekt stałej organizacji ruchu ulic Szosa Zambrowska i Polowa na odcinku od ronda Lutosławskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego - ważny po zakończeniu budowy

poz. 14/2016 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Pięknej w Łomzy (progi zwalniające ) - ważny po zakończeniu budowy

poz. 15/2016 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Śmiarowskiego w Łomży - ważny po zakończeniu budowy

poz. 16/2016 Projekt stałej organizacji ruchu ul.Dwornej w Łomży - ważny po zakończeniu budowy

poz. 17/2016 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Ks. Bp. S. Łukomskiego w Łomży - ważny po zakończeniu budowy

poz. 18/2016 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Nowogrodzkiej w Łomży (na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00) - ważny po zakończeniu budowy

poz. 19/2016 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Kolegialnej w Łomży - ważny po zakończeniu budowy

ROK 2017

poz. 1/2017 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Stacha Konwy droga gminna nr 101128B - ważny po zakończeniu budowy

poz. 2 /2017 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Kraska droga gminna nr 101049B -progi zwalniające - ważny po zakończeniu budowy

poz. 3/2017 Projek stałej organizacji ruchu ul. Modrzewiowej - ważny po zakończeniu budowy

poz. 4/2017 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Dmowskiego - ważny po zakończeniu budowy

poz. 5/2017 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Glogera - ważny po zakończeniu budowy

poz. 6/2017 Projekt stałej organizacji ruchu - trasy rowerowe - ważny od dnia montażu

poz. 7/2017 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Śniadeckiego (budowa parkingów obok budynku nr 16 i nr 26) - ważny po zakończeniu budowy

poz. 8/2017 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Al. Józefa Piłsudskiego (przebudowa drog serwisowej i parkingów) - ważny po zakończeniu budowy

poz. 9/2017 Inwentaryzacja i projekt stałej organizacji ruchu ul. Wiejskiej (przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego) - ważny po zakończeniu budowy

poz. 10/2017 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Wiejskiej (w związku z rozbudową drogi) - ważny po zakończeniu budowy

 

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 8 lip 2011 12:22
  • Data opublikowania: piątek, 8 lip 2011 12:24
  • Data edycji: czwartek, 11 sie 2016 14:18