Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. wykupów i wywłaszczeń nieruchomości w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w UM w Łomży

             Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Henryka Pezowicz zamieszkała w Łomży.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

               Pani Henryka Pezowicz spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku na kierunku administracja uzyskując tytuł licencjata, na podbudowie Technikum Geodezyjno – Drogowym z uzyskanym tytułem technik geodeta. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z geodezją. Ponadto posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie: „pomiary sytuacyjno – wysokościowe i opracowanie ich wyników” oraz „rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”. Ukończyła szereg szkoleń między innymi z zakresu: gospodarki gruntami; obsługa komputera II stopnia; techniki informacyjne w gospodarce gruntami; procedury zamówień publicznych; praktyczne zastosowanie podpisu elektronicznego w pracy urzędnika; obsługa programu TurboEWID v. 7.4; nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami; odszkodowania za nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod drogi publiczne.

            Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku, w tym regulacji prawnych wynikających z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo geodezyjno – kartograficzne, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, KPA oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. Poinformowała o dobrej umiejętności obsługi komputera oraz urządzeń biurowych. Wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Panią Henrykę Pezowicz na powyższe stanowisko.

 

Łomża, dnia 12 lipca 2011 rok.

 

 

Wytwarzający inf. Prezydent Miasta Łomża

                             Mieczysław Leon Czerniawski

  • Data powstania: Data powstania: środa, 13 lip 2011 08:06
  • Data opublikowania: środa, 13 lip 2011 08:13