Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa w UM w Łomży

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Marek Jankowski zamieszkały w Łomży.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

 

      Pan Marek Jankowski spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończył Politechnikę Białostocką w Instytucie Architektury w zakresie architektury uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. Posiada kilkunastoletni staż pracy, w tym kilkuletni w administracji samorządowej na stanowisku architekta miejskiego związany także z zarządzaniem zespołami pracowniczymi. Ponadto posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej oraz przynależność do Podlaskiej Okręgowej Rady Izby Architektów.

      Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą znajomością przepisów prawnych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, planowania, budownictwa, postępowania administracyjnego oraz zadań wykonywanych w Wydziale Architektury i Budownictwa. Wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Pana Marka Jankowskiego na powyższe stanowisko.

 

 

 

 

 

Łomża, dnia 13 lipca 2011 rok.

 

 

 

Wytwarzający inf. Prezydent Miasta Łomża

                            Mieczysław Leon Czerniawski

  • Data powstania: Data powstania: środa, 13 lip 2011 08:16
  • Data opublikowania: środa, 13 lip 2011 08:19
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2011 13:09