Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży

 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Andrzej Kiełczewski zamieszkały w Łomży.

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru :

 
         Pan Andrzej Kiełczewski spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończył Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku na kierunku zarządzanie i marketing uzyskując tytuł magistra. Posiada ponad dwudziestopięcioletni staż pracy, w tym kilkuletni na stanowiskach kierowniczych. Ponadto złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Ukończył szereg szkoleń między innymi z zakresu: Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa; zarządzanie zmianą organizacji, przedsiębiorczość – partycypacja – konsekwencja; strategia eksportowa jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa; negocjacje handlowe w eksporcie; bezpieczeństwo informacji biznesowych; weryfikacja systemu HACCP – audit wewnętrzny; prawno – finansowe aspekty prowadzenia dokumentacji Rady Nadzorczej; zarządzanie stresem; sztuka profesjonalnego prezentowania i występowania; perswazja i hipnoza – wykorzystanie języka mediów w relacjach biznesowych.
     Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą znajomością zagadnień związanych z opracowywaniem strategii rozwoju Miasta, pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych, zarządzania projektami unijnymi. Wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Pana Andrzeja Kiełczewskiego na powyższe stanowisko.

 
Łomża, dnia 13 lipca 2011 rok.

 

Wytwarzający Inf. Prezydent Miasta Łomża

                          Mieczysław Leon Czerniawski

  • Data powstania: Data powstania: środa, 13 lip 2011 08:19
  • Data opublikowania: środa, 13 lip 2011 08:22