Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT na prowadzenie sklepiku i bufetu szkolnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

  Informujemy , że w wyniku  przeprowadzonego konkursu ofert na prowadzenie sklepiku i bufetu szkolnego  w  Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży wybrana została  oferta:

Duda Zbigniew, ul. Konstytucji 3 Maja 4/32 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta  uzyskała najwyższą ilość punktów w skali od 0  do 100 punktów. Kryterium wyboru  była najkorzystniejsza cena brutto.

            W przedmiotowym konkursie złożono dwie  oferty. W poniższej tabeli  podajemy nazwy  firm., siedzibę  i  adresy oraz ilość uzyskanych punktów.
Nr oferty                                  Nazwa  i adres firmy Liczba punktów w kryterium najkorzystniejsza cena brutto

 1

Duda Zbigniew ul. Konstytucji 3 Maja 4/32 18-400 Łomża

  100,00

 2

Firma Handlowa KAMA Beata Głowacka ,ul. Ks,. Janusza 11/1 18-400 Łomża    74,26
  Łomża, dnia 31.08.2011r.
  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 1 wrz 2011 09:47
  • Data opublikowania: czwartek, 1 wrz 2011 09:50