Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy nabiału i przetworów mleczarskich do DPS w Łomży

Łomża, dnia 28.09.2011 r.

 

DPS.2.271.20.2011

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: Dostawy nabiału i przetworów mleczarskich do DPS w Łomży

 

 

Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z późn. zm. (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39, 18-400 Łomża informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy nabiału i przetworów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Łomży ofertę złożyły trzy firmy:

 

Oferta Nr 1 – „MONA-KONTRA” Sp. z o.o. ul. Mjr. Hubala 6, 16 – 400 Suwałki. Liczba punktów: 100.

 

Oferta Nr 2 – TMT Sp. z o.o. ul. Woj. Polskiego 161, 18 – 400 Łomża. Liczba punktów: 90,20.

 

Oferta Nr 3 – MLEKOVITA Spółdzielnia Mleczarska ul. Ludowa 122, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie. Liczba punktów: 90,14.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 - „MONA-KONTRA” Sp. z o.o. Oferta jest ważna, sporządzona zgodnie z postanowieniami SIWZ. Cena oferty nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 28 wrz 2011 14:24
  • Data opublikowania: środa, 28 wrz 2011 14:25