Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na  wolne stanowisko urzędnicze- referent  w Publicznym Gimnazjum Nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży, ul. Ks. Anny 18Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Danuta Marianna Pazik zamieszkała w Łomży.

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Pani Danuta Marianna Pazik spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe określone    w ogłoszeniu o naborze na w/w. stanowisko. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej  wykazała się wysokim poziomem wiedzy   z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku. Posiada staż pracy określony          w ogłoszeniu o naborze.

Łomża, dnia 19.10.2011 r.

Sporządziła: Agata Babiel Zatwierdził: Halina Dąbrowska dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży  

  • Data powstania: Data powstania: środa, 19 paź 2011 12:51
  • Data opublikowania: środa, 19 paź 2011 13:12