Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Punkcie Informacji Mieszkańców - Centrum Obsługi Mieszkańców w UM w Łomży

 

       Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Bogumiła Cwalina zamieszkała w Łomży.

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

 

             Pani Bogumiła Cwalina spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła Politechnikę Białostocką na kierunku Zarządzanie i Marketing uzyskując tytuł magistra oraz Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży na kierunku Rolnictwo uzyskując tytuł inżyniera. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie pracy w administracji samorządowej. Ukończyła kurs „Podstawy obsługi edytora Tekstu MS Word oraz arkusza kalkulacyjnego MS Excel” oraz uzyskała certyfikat z języka angielskiego „IELTS”.

Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zasad i przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, jak również bardzo dobrą znajomością struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży, w tym zakresu zadań komórek organizacyjnych. Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Panią Bogumiłę Cwalinę na powyższe stanowisko.

 

Wytwarzający Inf.: Prezydent Miasta Łomża

                              Mieczysław Leon Czerniawski

                              

 

 

Łomża, dnia 20 października 2011 rok.

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 20 paź 2011 11:22
  • Data opublikowania: czwartek, 20 paź 2011 11:27