Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. Przygotowania Inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży

 
     Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Stalewski zamieszkały w Łomży.
Uzasadnienie dokonanego wyboru :

 

       Pan Krzysztof Stalewski spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończył Politechnikę Białostocką w zakresie budownictwa o specjalności: technologia i organizacja budownictwa uzyskując tytuł magistra inżyniera. Posiada kilkunastoletni staż pracy, w tym kilkuletni w firmach branży budowlanej. Ponadto posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz przynależność do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku. Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Pana Krzysztofa Stalewskiego na powyższe stanowisko.

 

Wytwarzający Inf.: Prezydent Miasta Łomża

                           Mieczysław Leon Czerniawski

 

 

 

 

Łomża, dnia 9 grudnia 2011 roku.

 
  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 12 gru 2011 08:42
  • Data opublikowania: poniedziałek, 12 gru 2011 08:49