Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku pasa kolejowego o dł. 40 m z dostawą elementów nawierzchni przejazdu kolejowego z płyt

Miasto Łomża informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku pasa kolejowego o długości 40 m z dostawą elementów prefabrykowanej nawierzchni przejazdu kolejowego z płyt małogabarytowych wybrana została oferta:   

Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży,   adres: 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 156  

Uzasadnienie dokonanego wyboru jest następujące: wybrana oferta jest jedyną złożoną w przedmiotowym postępowaniu i zgodnie kryteriami określonymi w SIWZ otrzymała najwyższą ilość punktów -100.             

                       

Łomża, dnia  20.12.2011 r.
  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 gru 2011 07:49
  • Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2011 07:58