Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży.

 
Informuję, że w wyniku naboru na w/w stanowisko wyłoniono do zatudnienia Panią Bożenę Elwirę Jabłońską, zamieszkałą w Łomży.

 

Uzasadnienie wyboru :
     Pani Bożena Elwira Jabłońska spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu na w/w stanowisko.
    Posiada odpowiedni staż pracy i doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe magisterskie, studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej i pedagogiki opiekuńczej.Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością ustaw o wspieraniu rodziny, systemie pieczy zastępczej, prawa rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o finansach publicznych.Doświadczenie zawodowe, odpowiedni staż pracy, posiadane wykształcenie i kwalifikacje w pełni kwalifikują Panią Bożenę Elwirę Jabłońską do zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży.

 

Wytwarzający Inf. Beniamin J. Dobosz

                          Zastępca Prezydenta Miasta

 

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 30 gru 2011 12:42
  • Data opublikowania: piątek, 30 gru 2011 12:45
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 kwi 2012 09:35