Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży.

        Informuję, że w wyniku naboru na w/w stanowisko wyłoniono do zatudnienia Panią Marię Małgorzatę Bachanowicz- Macieboch. 

Uzasadnienie wyboru :

Pani Maria Małgorzata Bachanowicz – Macieboch spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu na w / w stanowisko.
     Posiada odpowiedni staż pracy i doświadczenie na stanowisku kierowniczym, wykształcenie wyższe magisterskie ukończone na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w zakresie pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej, studium pomocy psychologicznej. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością ustaw  o pomocy społecznej, ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego,kodeksu rodzinnego, opiekuńczego, finansów publicznych.Posiadany staż pracy, doświadczenie zawodowe, wykształcenie w pełni kwalifikują Panią Marię Małgorzatę Bachanowicz – Macieboch do zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży.

 

Wytwarzający Inf.: Beniamin J. Dobosz

                           Zastępca Prezydenta Miasta


 

 

 
  • Data powstania: Data powstania: piątek, 30 gru 2011 12:45
  • Data opublikowania: piątek, 30 gru 2011 12:49
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 kwi 2012 09:35