Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

VII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 26 lutego 2003 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.
Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku dziennego.
2. Składanie interpelacji i zapytań .
3. Podjęcie uchwały w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok /druk nr 36, 36A/ - wiodąca Komisja Rodziny
4. Informacja w sprawie oceny stanu technicznego budynków oświatowych w Łomży na podstawie sprawozdania komisji. Planowanie działania zapobiegające degradacji bazy placówek oświatowych miasta poprzez opracowanie wieloletniego programu ich remontów i modernizacji druk nr 37, 37A/.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych /druk nr 38, 38A/ - wiodąca Komisja Rodziny.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych druk nr 38, 38B/ - wiodąca Komisja Rodziny.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Miasta Łomży na lata 2003 - 2010 /druk nr 39,39A/ - wiodąca Komisja Rozwoju.
8. Podjęcie uchwały w sprawie restrukturyzacji MPGKiM /druk nr 40 40A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej.
9. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.
10. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Jarota


Do wiadomości z prośbą o udział otrzymują:
1. Wojewoda Podlaski
2. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego
3. Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego
4. Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego
5. Przewodniczący związków zawodowych
  • Data powstania: Data powstania: środa, 12 lut 2003 11:00
  • Data opublikowania: środa, 12 lut 2003 00:00
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 kwi 2003 09:38