Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Władze Miasta

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.(Art. 11).
Organami gminy są:
    1) rada gminy,
    2) wójt (burmistrz, prezydent miasta). (Art. 11a)
W Łomży (mieście na prawach powiatu) organami gminy są: Rada Miasta i Prezydent Miasta.
  • Data powstania: Data powstania: środa, 12 lut 2003 11:00
  • Data opublikowania: środa, 12 lut 2003 00:00