Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Jednostki Organizacyjne Miasta Łomża

 

WYKAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I POWIĄZANYCH Z MIASTEM

 

 

Nazwa jednostki

Dane teleadresowe

Dyrektor jednostki

Strona BIP

Zakłady budżetowe

 1.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB

ul. Akademicka 22
tel. (86) 218 64 88

Dyr. Bernadeta Krynicka

https://bip-lomza.pl/mpgkim/ 

 

 2. 

 Centrum Integracji Społecznej  ZB

 ul. Dworna 13

 Kierownik 

Emilia Komorowska

 http://bip-lomza.pl/cis/ 

Jednostki budżetowe

Oświata

  1.

Publiczne Przedszkole Nr 1

ul. Wyzwolenia 1A
tel. (86) 216 22 50

Dyr. Anna Marzanna Kamińska

http://bip-lomza.pl/pp1

  2.

Publiczne Przedszkole Nr 2

ul. Polowa 57B
tel. (86) 216 29 25

Dyr. Agnieszka Cyndzas

http://bip-lomza.pl/pp2

  3.

Publiczne Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

Miejski Żłobek Nr 2

ul. Spółdzielcza 8
tel. (86) 218 39 77

Przedszkole - Dyr. Daria Łempicka

Żłobek

- Dyr. Wiesława Boguska

http://bip-lomza.pl/pp4 

 

http://www.bip-lomza.pl/zlobek2

  4.

Publiczne Przedszkole Nr 5

ul. Sikorskiego 216
tel. (86) 218 22 36

Dyr. Jadwiga Juchniewicz

http://bip-lomza.pl/pp5

  5.

Publiczne Przedszkole Nr 8

Miejski Żłobek Nr 1

ul. Studencka 13
tel. (86) 216 95 41

Dyr. Agnieszka Bućkowska

http://bip-lomza.pl/pp8

 

http://www.bip-lomza.pl/zlobek1

  6.

Publiczne Przedszkole Nr 9

ul. Prusa 11A
tel. (86) 218 82 93

Dyr. Maryla Stanisława Łysiak

http://pp9.biplomza.pl

  7.

Publiczne Przedszkole
Nr 10

ul. Ks. Anny 12
tel. (86) 218 84 84

Dyr. Ewa Aszoff

http://bip-lomza.pl/pp10

  8.

Publiczne Przedszkole
Nr 14

Miejski Żłobek Nr 3

ul. Kołłątaja 8
tel. (86) 218 85 52

Dyr. Grażyna Kowalewska

http://bip-lomza.pl/pp14

 

  9.

Publiczne Przedszkole
Nr 15

ul. Kołłątaja 10
tel. (86) 218 91 19

Dyr. Janina Szenk - Leszczyńska

http://bip-lomza.pl/pp15

 

  10.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży

ul. Reymonta 9
tel. (86) 218 44 39

 Dyr. Krystyna Kamińska  https://www.bip-lomza.pl/sp1 
  11.

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Władysława Broniewskiego

ul. Piękna 2
tel. (86) 216 40 08

Dyr. Jolanta Kowalewska

http://bip-lomza.pl/sp2 

  12.

Szkoła Podstawowa Nr 4
im. Generała Władysława Andersa

ul. Kierzkowa 7
tel. (86) 216 27 52

Dyr. Marcin Piotrowski

http://bip-lomza.pl/sp4

  13.

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Stanisława Staszica

ul. Polna 40A
tel. (86) 216 20 38

Dyr. Małgorzata Pietrusewicz

http://bip-lomza.pl/sp5 

  14.

Szkoła Podstawowa Nr 7
im. Adama Mickiewicza

ul. Mickiewicza 6
tel. (86) 218 50 43

 Dyr. Justyna Brzóska

http://bip-lomza.pl/sp7

  15.

Szkoła Podstawowa Nr 9

ul. Ks. Anny 18
tel. (86) 218 61 45

Dyr. Bożena Dziekońska

http://bip-lomza.pl/sp9

 16. 

Szkoła Podstawowa Nr 10
im. Jana Pawła II

ul. Niemcewicza 17
tel. (86) 218 90 10

Dyr. Jadwiga Maria Kirejczyk

http://bip-lomza.pl/sp10

  17.

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki

ul. Bernatowicza 4
tel.  (86) 216 37 17
fax. (86) 216 62 36

Dyr. Jerzy Łuba

http://bip-lomza.pl/1lo 

  18.

II Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej

Plac Kościuszki 3
tel. (86) 216 27 50

Dyr. Jolanta Józefa Kossakowska

http://bip-lomza.pl/2lo

  19.

III Liceum Ogólnokształcące
im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej

ul. Senatorska 13
tel. (86) 216 67 20

Dyr. Katarzyna Życzkowska

http://bip-lomza.pl/3lo

  20.

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących Nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie

ul. Zielona 21
tel. (86) 216 52 19

Dyr. Artur Ciborowski

http://www.bip-lomza.pl/zstio

  21. 

Zespół Szkół Mechanicznych
 i Ogólnokształcących Nr 5
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Przykoszarowa 22
tel. (86) 218 62 39

Dyr. Jacek Kocoń

https://zsmio.edupage.org

 

  22. 

Zespół Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących Nr 6

ul. Kopernika 16
tel. (86) 216 62 63

Dyr. Paweł Drożyner

http://bip-lomza.pl/zseio6

  23.

Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 

ul. Stacha Konwy 11
tel. (86) 216 20 15

Dyr. Bogumiła Olbryś

http://bip-lomza.pl/zswio

  24.

Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

ul. Przykoszarowa 22
tel. (86) 218 27 90

Dyr. Jarosław Piechowski

http://zckpiu.pl/bip

 

  25.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 8

ul. Nowogrodzka 4 
tel. (86) 216 57 64

Dyr. Lucyna Antecka

http://zss.biplomza.pl

  26.

Bursa Szkolna Nr 1

ul. Kopernika 16
tel. (86) 216 51 75

Dyr. Jacek Pogorzelski

http://bursa1.lomza.eta.pl

 

  27.

Bursa Szkolna Nr 2

ul. Stacha Konwy 13
tel. (86) 216 30 42

Dyr. Izabela Chojnowska

http://bs2lomza.szkolnastrona.pl

 

  28.

Bursa Szkolna Nr 3

ul. Zjazd 3
tel. (86) 216 46 09

Dyr. Ewa Matejkowska

http://bs3lomza.szkolnastrona.pl

 

  29.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

ul. Polna 16
tel. (86) 218 05 44

Dyr. Maciej Listowski

http://bip-lomza.pl/ppp2 

Kultura 

  1.

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych

ul. Wojska Polskiego 3
tel. (86) 216 32 26

Dyr. Krzysztof Zemło 

http://www.mdk-dst.biplomza.pl/

  2. 

Teatr Lalki i Aktora

Plac Niepodległości 14
tel. (86) 216 59 55

Dyr. Jarosław Antoniuk

http://www.bip-lomza.pl/tlia 

  3.

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Długa 13
tel. (86) 216 54 81
fax. (86) 216 54 83

Dyr. Teresa Fromelc - Pawelczyk

http://www.bip.mbp-lomza.pl/

 

  4.

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

ul. Zawadzka 1 
tel. (86) 216 24 81

Dyr. Jan Miłosz Zarzycki

http://filharmonia.biplomza.pl/

  5.

Muzeum Północno - Mazowieckie

ul. Dworna 22C
tel. (86) 216 64 87

Dyr. Paulina Bronowicz - Chojak

https://bip-lomza.pl/mpm/ 

Sport

 

 

     
  1.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Zjazd 18
tel. (86) 215 06 05

 

http://mosir.bip-lomza.pl/index.php 

 

Spółki Miejskie

  1.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o

ul. Kopernika 9A
tel. (86) 216 54 31

Prezes

Radosław Żegalski

 

http://www.mpec.lom.pl/bip/bip.html

  2. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.

ul. Zjazd 23
tel. (86) 216 40 08

 Prezes

Maciej Borysewicz

 

http://mpwik.bip-lomza.pl/

 

  3.

Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o.

ul. Gen. Sikorskiego 166

tel. (86) 218 27 13

Prezes  Andrzej Kiełczewski

https://www.bip-lomza.pl/ppl 

 

  4.

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

ul. Akademicka 22

tel. 513026847

Prezes

Jan Perkowski

https://bip-lomza.pl/zgo 

 

  5.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o. o.

ul. Spokojna 9
tel. (86) 216 03 36

Prezes Zarządu Janusz Franciszek Nowakowski

http://bip-lomza.pl/mpk/ 

Pomoc Społeczna

  1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworna 23B
tel. (86) 216 42 60

Dyr. Wiesław Jagielak

http://www.mops.bip-lomza.pl/ 

 

  2. 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Polowa 39
tel. (86) 216 52 51

Dyr. Krzysztof Jankowski

http://bip.dpslomza.domypomocy.pl/

 

   3.

Centrum Pieczy Zastępczej

ul. M. Skłodowskiej Curie 5
tel. (86) 216 42 20

Dyr. Bożena Jabłońska

http://bip-lomza.pl/cpz/ 

 

  4. 

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Wojska Polskiego 161
tel. (86) 216 98 05

Dyr. Wioletta Wiśniewska

http://bip-lomza.pl/sds 

  5. 

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

ul. Rybaki 14
tel. (86) 215 03 11

Dyr. Inga Kolaska

www.bip-lomza.pl/pow/ 

  6. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Wojska Polskiego 161

tel. (086) 216 98 20

Dyr. Katarzyna Nita

 

 http://www.oik.bip-lomza.pl/ 

Jednostki Powiązane z Miastem

   1.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

ul. Sikorskiego 48-94
tel. (86) 215 02 20
fax. (86) 474 13 63

p.o. Komendanta

bryg.Arkadiusz Obrycki

http://kmpsplo.bip.gov.pl/

 

  2. 

Komenda Miejska Policji

ul. Wojska Polskiego 9
tel. (86) 474 11 00
fax. (86) 474 12 03

 p.o. Komendanta 

młodszy inspektor Antoni Chodziutko

http://bip.lomza.kmp.policja.gov.pl/

 

  3. 

Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

ul. Ks. Janusza I 1
tel. (86) 216 52 61

dr n. med. Przemysław Gosk

http://psse-lomza.pbip.pl/?event=kategoria&id=20

 

  4. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Nowogrodzka 160
tel. (86) 216 34 54

Dr n.wet. Lech Wojewoda

http://bip.piw.lomza.pl/

 

  5. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego
w Łomży

ul. Farna 1

tel. (86) 214 12 42

Krzysztof Święcki

 

https://powiatlomzynski.pl/bip/index.php?wiad=337 

 

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 30 maj 2012 14:18
  • Data opublikowania: środa, 30 maj 2012 14:22
  • Data edycji: środa, 28 maj 2014 11:31
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej