Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję lipcową

Uprzejmie informuję, że dnia 4 lipca 2012 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

   

1.   Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu czerwcu 2012 r.

  

2.   Składanie interpelacji i zapytań.

  

3.   Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

  

4.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 /druk nr 350, 350A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

  

5.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Remontów Ulic w Łomży na lata 2013 – 2017 /druk nr 347, 347A/ -  wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

  

6.   Informacja dotycząca analizy funkcjonowania edukacji przedszkolnej w Łomży /druk nr 349/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

  

7.   Ocena Realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  za 2011 r. /druk nr 346/ - wiodąca Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia

  

8.  Ocena realizacji promocji miasta Łomża i analiza działań przewidzianych w rzeczowym zakresie do końca roku 2012 /Obszar działania – Promocja Turystyczna /druk nr 348/ - wiodąca Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji

  

9.   Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

  

10.  Sprawy różne.

  

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

  

                                                                                                                Przewodniczący

 

                                                                                                                    Rady Miejskiej Łomży

                                                                                                                  Maciej Andrzej Borysewicz  
  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 26 cze 2012 09:32
  • Data opublikowania: wtorek, 26 cze 2012 09:38
  • Data edycji: piątek, 29 cze 2012 12:27
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 lip 2012 08:44