Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Łomży.

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Aleksy Siwik zamieszkały w Łomży.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

 

Pan Aleksy Siwik spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończył Politechnikę Białostocką na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska o kierunku budownictwo w specjalności budownictwo drogowe uzyskując tytuł inżyniera. Posiada doświadczenie przy wykonywaniu inwestycji drogowych.
Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zagadnień wynikających z zakresu realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wykształcenie i zdobyte umiejętności kwalifikują Pana Aleksego Siwika na powyższe stanowisko.

 

Wytwarzający inf.: Prezydent Miasta Łomża

                          Mieczysław Leon Czerniawski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łomża, dnia 26 czerwca 2012 roku.

 

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 26 cze 2012 13:01
  • Data opublikowania: środa, 27 cze 2012 13:07